BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Eider Jerzy (Uniwersytet Szczeciński), Sieńko-Awierianów Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński), Stępień-Słodkowska Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Perspektywy tworzenia własnych form działalności gospodarczej w opinii studentów
Perspectives to Create their Own Economic Activities in the Opinion of Students
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 98, s. 23-36, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości
Słowa kluczowe
Gospodarka rynkowa, Przedsiębiorstwo
Market economy, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gospodarkę rynkową cechuje przewaga prywatnej własności oraz duży udział małych i średnich przedsiębiorstw w produkcji i usługach. Polska gospodarka rynkowa powstała na początku lat 90. XX wieku. Jednak potrzebowała ona wielu lat, żeby stare mechanizmy zostały zastąpione przez nowe. Stopniowe znoszenie barier wejścia na rynek dla prywatnych firm, będące jednym z fundamentów liberalizacji gospodarki, sprawiło, że w latach 1990-1993 utworzono ponad milion nowych firm prywatnych1. Na koniec 2009 roku liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wzrosła do 3,7 mln2. Z roku na rok powiększał się też sektor usług, którego praktycznie nie było przed 1989 rokiem. W rezultacie zaszła zmiana w samej strukturze zatrudnienia według sektorów własności. Udział zatrudnienia w sektorze prywatnym systematycznie wzrastał: od 13,2% w 1989 roku do 73,4% w 2002 roku3. Obecnie utrzymuje się on na poziomie około 74%4.(tekst z oryginału)

Despite the declared high entrepreneurship, especially among young people, the Poles less likely to assume his own company in relation to nationals of other EU countries. A significant part of society will work on-time, considering such work for a safer, without risk of failure. Barriers to the development of small and medium-sized enterprises are also legal and organizational conditions, including instability and unclear legal regulations and administrative constraints associated with the opening of business. The aim of this study was to assess perspectives to create their own forms of economic activity, in the opinion of students and to check the factors that affect the young people to take a decision to create their own businesses. To achieve the objectives of labor conducted the survey among 51 of third year students, Public Health. The study shows that 61% of the students in the future intends to start his own company. The plans for starting their own business, are independent of the education of both parents and the mother's professional activity, but depend on the professional activity of his father.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, red. A. Brussa, A. Tarnawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011.
  2. Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
  3. Gomułka S., Jasiński P., Privatisation in Poland 1989-1993: Policies, Methods and Results, Warszawa 1994.
  4. Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2003.
  5. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, IV kwartał 2011, GUS, Warszawa 2012.
  6. Stanisz A., Podstawowy kurs statystyki w badaniach medycznych w programie STATISTICA PL, StatSoft, Kraków 2006.
  7. Ziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu