BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł-Nadolna Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kooperacja przedsiębiorstw a wzrost ich innowacyjności - zarys teoretyczny i praktyczny
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 69, s. 109-119, tab., bibliogr.9 poz.
Tytuł własny numeru
Strategiczne podstawy przedsiębiorczości opartej na wiedzy - SOOIPP Annual 2010
Słowa kluczowe
Innowacje, Współpraca
Innovations, Cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zjawisko kooperacji (współpracy) przedsiębiorstw nie jest zjawiskiem nowym, ale dopiero w ostatnich dziesięcioleciach dostrzeżono i potwierdzono badaniami związek między współpracą przedsiębiorstw i wzrostem ich innowacycyjności1. Związki między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorstwami a instytucjami otoczenia biznesu stanowią doskonałe źródło tworzenia i absorpcji nowej wiedzy, która pozwala na tworzenie nowych produktów, usług czy technologii. Szczególnie ważna jest współpraca ze sferą B+R (zapleczem badawczo-rozwojowym) oraz we wspólnie prowadzonych pracach badawczych. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień teoretycznych z obszaru kooperacji przedsiębiorstw oraz danych statystycznych dotyczących współpracy między przedsiębiorstwami. Dane pochodzą z badań Głównego Urzędu Statystycznego w latach 2006-2008.(fragment z tekstu)

The subject of this article is to present some chosen aspects of the co-operation of Polish enterprises on innovation activities from 2006 to 2008. The research was conducted by the Central Statistical Office. The phenomenon of cooperation of enterprises is not new but only in the last decades has research noticed and confirmed the connection between the cooperation of enterprises and their innovation growth. According to the research conducted by the Central Statistical Office in Poland, from 2006 to 2008 there was a decrease in the innovation cooperation among industrial enterprises (8.3% from 11.1% in the period 2004-2006) and services (6.6% from 11.1% in the period 2004-2006). This is a worrying phenomenon.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Capello R., Spatial transfer of knowledge in high technology milieux: learning versus collective learning processes, "Regional Studies" 1999, no. 33;
  2. Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006;
  3. Innovative Networks: Cooperation in National Systems of Innovation, OECD, Paris 2001.
  4. Kozioł K., Współpraca polskich przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej [w:]przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, SGH,Warszawa 2007;
  5. Łukasik W., Strategie organizacji procesów wytwarzania w przemyśle [w]: W. Janasz (red.), Elementy strategii rozwoju przemysłu, Wyd. Nauk. US, Szczecin 2000;
  6. Nauka i technika w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010;
  7. Nowak D., Innowacyjność przedsiębiorstw w kooperacji przemysłowej [w:] H. Mizgajska (red.), Problemy innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, Zeszyty Naukowe nr 131, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010;
  8. Podobiński A., Marketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004;
  9. Wiśniewska J., Świadek A., Strategie organizacji procesów wytwarzania [w:] W. Janasz (red.), Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu