BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Miłosz (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki), Piechota Przemysław (Doradztwo Ekonomiczne - Dariusz Zarzecki)
Tytuł
Systemowy nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi
The Polish Credit Union Supervision System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 38, s. 855-863, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Usługi finansowe, Kasy spółdzielcze, Spółdzielczość kredytowa, Nadzór nad rynkiem finansowym
Financial services, Credit unions, Credit cooperative movement, Financial market supervision
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiono zarys rozwoju sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce wraz z krajowymi oraz światowymi rozwiązaniami systemowymi z zakresu nadzoru nad tymi podmiotami. (abstrakt oryginalny)

The article outlines the development of the Polish credit union sector along with national as well as foreign regulations concerning the supervision of these entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Branch B., Grace D.: WOCCU Technical Guide - Credit Union Regulation and Supervision, WOCCU, Washington 2008.
  2. Christen R.P., Lyman T.R., Rosenberg R.: Microfinance Consensus Guidelines. Guiding Principles on Regulation and Supervision of Microfinance, CGAP/The World Bank Group, Washington 2003.
  3. Ofiarski Z.: Prawo bankowe, Zakamycze, Kraków 2005.
  4. Raport Banku Światowego: Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision, World Bank, Washington 2010.
  5. Ustawa z dnia 15 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (DzU 1996, nr 1, poz. 2 z późn. zm.).
  6. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (nieogłoszona).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu