BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ramian Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wycena nieruchomości specjalistycznej a wycena przedsiębiorstwa
The Valuation of Specialized Real Estate and Business Appraisal
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 37, s. 629-638, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Wycena nieruchomości, Wycena przedsiębiorstwa
Real estate valuation, Enterprise valuation
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł prezentuje podstawowe podobieństwa i różnice pomiędzy wyceną nieruchomości specjalistycznej i wyceną przedsiębiorstwa. Różnice te odnoszą się do trzech głównych aspektów: definicji przedmiotu wyceny, kategorii wartości i wybranych aspektów metodycznych wyceny. W artykule zaprezentowano definicje i interpretacje podstawowych zagadnień zawarte w międzynarodowych i krajowych standardach wyceny oraz w aktualnej literaturze przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the basic similarities and differences between the valuation of specialized real estate and business valuation. These differences relate to three main aspects: the definition of the subject of valuation, the categories of values and selected aspects of the valuation methodology. The article presents the definitions and interpretations of the basic issues include in international and national valuations standards and presented in the current literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Clark S.R., Knight J.R.: Appraising Special Purpose Industrial Properties Without the Use of Comparables, [w:] Appraising Industrial Properties, Appraisal Institute, Chicago 2005.
  2. Habdas M., Zarzecki D.: Uwarunkowania prawne wyceny przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, [w:] Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej, XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, PFSRM, Warszawa 2010.
  3. International Valuation Standards, Eighth Edition 2007, International Valuation Standards Committee, London 2007.
  4. Konowalczuk J.: Wycena nieruchomości przedsiębiorstw w Polsce, [w:] Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowej, XIX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, PFSRM, Warszawa 2010.
  5. Konowalczuk J.: Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2009.
  6. Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007, wydanie polskie, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2009.
  7. Payne T.L.: Food Processing Facilities, [w:] Appraising Industrial Properties, Appraisal Institute, Chicago 2005.
  8. Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2008, www.pfva.com.pl, Standard KSWP 1 "Wartość rynkowa i wartość odtworzeniowa". Nota Interpretacyjna nr 2 "Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu