BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Wioletta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Warunki funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej w generowaniu informacji zarządczej
Operating Conditions of Management Accounting Information System
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 13-27, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość zarządcza, Informacja, Teoria rachunkowości
Management accounting, Information, Accounting theory
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Efektywny system informacyjny rachunkowości, wg Horngrena i współautorów, wymaga m.in. zaangażowania oraz bezpośredniego udziału kompetentnego i uczciwego personelu. Zapewnia to sprawność i wydajność systemu informacyjnego. Dodatkowymi atrybutami systemu informacyjnego rachunkowości są określone cechy zapewniające jego efektywność...Celem opracowania jest ukazanie określonych cech, funkcji i zadań rachunkowości zarządczej zapewniających efektywność jej funkcjonowania jako systemu generowania informacji zarządczej.(fragment tekstu)

The presented study includes theoretical refl ections on the conditions for the functioning of management accounting in the light of understanding the concept of accounting as an information system. Described the features, functions and tasks of management accounting with the regulations adopted as good practice to create such a system. In the end, as the conditions of effective functioning of an information system, indicated the need to use different tools and methods, including the area of strategic management accounting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anthony R.N., Hawkins D.F., Merchant K.A., Accounting, Mc Grow-Hill Publishing Company, New York 2004.
 2. Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska, MAC/Difi n, Warszawa 2010.
 3. Drury C., Management & Cost Accounting, Business Press, Thomson Learning 2000.
 4. Dyczkowski M., Struktura systemu informacyjnego. Typologia systemów informacyjnych, w: E. Niedzielska, Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 5. Hansen D.R., Mowen M.M., Management Accounting, 6th ed., South-Western Thomson Learning 2003.
 6. Horngren Ch.T., Harrison W.T. Jr., Bamber L.S., Accounting, Prentice Hall, Inc., New Jersey 2005.
 7. Horngren Ch.T., Foster G., Datar S.M., Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall International, New Jersey 1991.
 8. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowanie, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 9. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 10. Kaplan R., Atkinson A., Advanced Management Accounting, Prentice Hall, New Jersey 1998.
 11. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 12. Lucey T., Management Accounting, DP Publication LTD, Aldin Place, London 1992.
 13. Nash J.F., Accounting Information Systems, PWS-KENT Publishing Company, Boston 1989. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 14. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Świderska, t. 1, Difi n, Warszawa 2003.
 15. Shank J.K., Govindarajan V., Strategic Cost Management. The New Tool of Competitive Advantage, The Free Press, New York, Toronto 1993.
 16. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 17. Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 18. Williams J.R., Haka S.F., Bettner M.S., Carcello J.V., Financial & Management Accounting. The Basis For Business Decision, McGrow-Hill Irwin, New York 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu