BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tymiński Jerzy (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
Tytuł
Cykl życia a wartość rynkowa obiektu mieszkaniowego
The Life Cycle and the Market Value of a Housing Unit
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 37, s. 649-660, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Cykl życia, Wartość rynkowa, Nieruchomości mieszkaniowe
Life cycles, Market value, Real estate housing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Nowoczesne ujęcie procesów techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych obiektów mieszkaniowych, w ocenie ich wartości rynkowej, coraz częściej wykorzystuje elementy teorii niezawodności. Miary niezawodności wyrażone przez formułę Weibulla oraz funkcje intensyfikacji uszkodzeń obiektu9 umożliwiają, poprzez analizę struktur niezawodnościowych, w miarę precyzyjne określenie czasu poprawnej pracy (cyklu życia) obiektu. Jest to niezbędne w rezultacie do ustalenia wartości aktywów (tj. budynku mieszkaniowego, mieszkania). Artykuł ujmuje w szerszym zakresie procesy analityczne charakteryzujące zużycie obiektów mieszkaniowych w całym obszarze ich cyklu życia, z uwzględnieniem struktur niezawodnościowych, wyprowadzając, w końcowym etapie analizy, model dochodowy wyceny aktywów. Rozważania analityczne są również zilustrowane rysunkami w aneksach 1 i 2. (abstrakt oryginalny)

In a growing number of cases the modern approach to technical, exploitation and economic processes involving housing units takes advantage of some elements of reliability theory. Reliability measures offered by the Weibull formula and the functions of housing unit damage intensity10 enable a relatively precise determination of the period of the unit's correct functioning (i.e. service life) based on the analysis of the reliability structures. This knowledge is necessary to estimate assets' values (e.g. a residential building, a flat). The article presents more broadly the analytical processes revealing the residential structures' wear and tear throughout their service life, taking into account reliability structures. At the last stage of the analysis the income-based model of asset valuation is derived. The analytical discussion is illustrated with graphs in annexes 1 and 2. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Arendarski J.: Trwałość i niezawodność budynków mieszkalnych, Arkady, Warszawa 1978.
  2. Reichelt F., Franken P.: Zuverlässigheit und Instandhultung Mathemalische Methoden, Carl Hanser Verlag, München Wien 1980.
  3. Karpiński J., Firkowicz S.: Zasady profilaktyki obiektów technicznych, PWN, Warszawa, 1981.
  4. Krassowski K.: Elementy techniczne gospodarki miejskiej (technika komunalna), cz. II, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1984.
  5. Kucharska-Stasiak E.: Funkcjonowanie w praktyce Uchwały 104 Centralnego Związku Budownictwa Mieszkaniowego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, Łódź 1984.
  6. Malec Cz.: Próba ustalenia potrzeb remontowych pokryć dachowych obiektów mieszkalnych SM "Ogniwo" przy wykorzystaniu teorii niezawodności, Biuletyn Informacyjny "Użytkowanie - Konserwacja - Remonty" 1986, 5.
  7. Okólski A., Rudolf W.: Konstrukcje budowlane, Arkady, Warszawa 1988.
  8. Tymiński J.: Elementy teorii niezawodności obiektów mieszkalnych, Biuletyn Informacyjny "Użytkowanie - Konserwacja - Remonty" 1986, z. 5.
  9. Tymiński J., Tymiński M.: Struktura niezawodnościowa obiektów mieszkaniowych a zagadnienie długości życia. Wartość rynkowa obiektu mieszkalnego, Zeszyty Naukowe WSGK w Kutnie, Kutno 2002, z. IV.
  10. Podstawy organizacji remontów, red. Z. Zbichorski, PWN, Warszawa 1983.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu