BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bauer Kinga (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania rachunkowości przez podmioty w stanie upadłości prowadzącej do likwidacji majątku
Accounting and Bankruptcy Process - Theoretical and Practical Aspects
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 29-45, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Teoria rachunkowości, Bankructwo, Postępowanie upadłościowe
Accounting, Accounting theory, Bankruptcy, Bankruptcy proceedings
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów wykorzystania rachunkowości w procesie upadłościowym związanym z likwidacją majątku niewypłacalnego dłużnika. W artykule zostanie zweryfikowana hipoteza, która brzmi: "przeprowadzenie postępowania upadłościowego zmierzającego do likwidacji majątku niewypłacalnego dłużnika wymaga wykorzystania informacji pochodzących z rachunkowości(fragment tekstu)

The article concerns the problem of accounting data used in bankruptcy process. It brings up theoretical and practical aspects of this problem. Reliable information is one of the most important things in realization of bankruptcy process. Information which is made in accounting increases the creditors chances of getting larger proportion of the debt back. The accounting data is the basis to the law court to make an adjudication of bankruptcy. The research method applied in the paper included: - literature research within the area of management, accountancy, and economic law, - empirical research conducted in the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, 8th Commercial Division for bankruptcy and reorganization proceedings from 2006 to 2009. The research included the analysis of documentation concerning randomly chosen examples of bankruptcy proceedings.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkowiak P., Czarnota J.L., Zarządzanie informacją w warunkach kryzysu i upadłości przedsiębiorstwa, w: Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja w zarządzaniu procesem zmian, Zakamycze, 2003.
  2. Bauer K., Zarządzanie informacjami w procesie upadłościowo-naprawczym przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
  3. Majewska-Jurys M.A., Podstawowe założenia nowego Prawa upadłościowego i naprawczego, w: Upadłość bez tajemnic, t. 1, red. M.A. Majewska-Jurys, Stowarzyszenie Syndyków i Nadzorców Sądowych w Koszalinie, Koszalin 2004.
  4. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość fi nansowa, Difi n, Warszawa 2005.
  5. Popławska J., Sprawozdanie fi nansowe, w: Zamknięcie roku jednostek w upadłości likwidacyjnej. Poradnik praktyczny dla księgowych, red. J. Popławska, Stowarzyszenie Syndyków i Nadzorców Sądowych w Koszalinie, Koszalin 2005.
  6. Rybicki P., Analiza fi nansowa w oparciu o informację dodatkową, Difi n, Warszawa 2004.
  7. Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze, Kraków 1999.
  8. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r., Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu