BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słowikowski Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola prezydenta Federacji Rosyjskiej w procesie kształtowania stosunków federacyjnych w Rosji - rozważania metodologiczne
The Role of the President of the Russian Federation in the Formation Process of Federal Relations in Russia - a Methodological Discussion
Źródło
Przegląd Europejski, 2008, nr 2, s. 46-74
Słowa kluczowe
Prezydent, Polityka, System polityczny, Władza, Władza wykonawcza
President, Politics, Political system, Power, Executive authority
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
Rozważania przedstawione w niniejszym tekście stanowią odzwierciedlenie zainteresowań autora problematyką dezintegracji ZSRR, Czechosłowacji i Jugosławii, transformacji systemowej mającej miejsce w postradzieckiej Rosji i roli, jaką odegrała w niej instytucja prezydenta. Badania nad problematyką konfliktów etnopolitycznych, secesji, dezintegracji wielonarodowych federacji socjalistycznych z jednej strony i ewolucją reżimu politycznego w postradzieckiej Rosji z drugiej, skłoniły autora do próby pełniejszego zrozumienia logiki związków pomiędzy federalizacją systemu politycznego Rosji i kształtującym się ośrodkiem prezydenckim - pod względem jego miejsca i roli w jej ustroju politycznym. (fragment tekstu)

The paper reflects the author's interest in the subject of the disintegration of the USSR, the systemic transformation of Post-Soviet Russia and the role played by the president as an institution in both processes. The study of ethno-political conflicts, secession, the disintegration of multi-ethnic socialist federations on the one hand, and the evolution of the political regime in Post- Soviet Russia on the other, provoked the author to seek a more comprehensive explanation of the logic behind the relationship between the federalization of Russia's federal system and the fledgling presidential center. The author's research focused on the president's role and position in the state's political system. He presents the methodology of his research which in 2006 led him to write a doctoral thesis The role of the president of the Russian Federation in the formation process of federal relations in Russia. In line with the author's assumptions and findings, the discussion on the impact of the Russian presidency on the evolution of Russian federalism needs to be interdisciplinary and it should draw extensively on the latest research in history, the theory of federalism, constitutional law and regionalistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Afanasjew M. , Klijentielizm i rossijskaja gosudarstwiennost', Moskwa 2000.
 2. Albin B.J., Baluk W. (red.), Europa Wschodnia. Dekada Transformacji: Rosja, Wrocław 2003.
 3. Bachłow I.W., Fiedieratiwnoje gosudarstwo, [w:], Politologija: Liczebnik, Moskwa 2002.
 4. Barański M. (red.), Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej, Katowice 2004.
 5. Barański M. (red.), Władze lokalne w Europie Środkowej i Wschodniej, Katowice 1998.
 6. Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.
 7. Bokajlo W. (red.), Federalizm. Teorie i koncepcje, Wrocław 1998.
 8. Busygina I., Political Crises in Rusia: The Regional Dimension, Bonn 1993.
 9. Cyganków A.P., Sowriemiennyjepoliticzeskije rieżimy: struktura, tipołogija, dinamika, Moskwa 1995.
 10. Czajowski A., Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999, Wrocław 2001.
 11. Dahl R., Demokracja i jej krytycy, Kraków 1995.
 12. Dahl R.A., Democracy, Liberty, and Equality, Oslo 1986.
 13. Diamond L., Developing Democracy, Baltimore 1999, s. 117-160, za: A. Konitzer-Smirnov, Serving Different Masters: Regional Executives and Accountability in Ukraine and Russia, "Europa-Asia Studies" 2005, vol. 57, nr 1.
 14. Elazar D., The Use of Federal Principles and Arrangements in the Internal and External Reconstitution of Ex-Soviet Republics, http://www.jcpa.org/dje/articles/fed-exsov.htm
 15. Elazar D.J., Exploring Federalism, Tuscaloosa-London, 1987.
 16. Elazar D.J., Federal Systems of the World: A Handbook of Federal, Confederal and Autonomy Arrangements, Jerusalem Center for Public Affairs, http://www.jcpa.org/dje/books/fedsysworld-intro.htm.
 17. Farukszyn M., Sowriemiennyj fiedieralizm: rossijskij i zarubieznyj opyt, Kazan 1998.
 18. Friedrich C.J., Trends of Federalism in Theory and Practice, New York 1968.
 19. Gadżyjew K.S., Kowalenko W.I., Sofowjew Je.G., Traut J., Fiedieralizm. Encyklopiedija, Moskwa 2000.
 20. Gardocki S., Instytucja prezydenta w polityce Federacji Rosyjskiej, Toruń 2008.
 21. Gelman W., Ryzenkow S., Bri M. (ried.), Rossija riegionow: transformacyja politiczeskich riezimow, Moskwa 2000.
 22. Głowacki A., Stępień-Kuczyńska A. (red.), Rosja Putina. Leksykon, Łódź 2004.
 23. Kahn J., Federalism, Democratization, and the Rule of Law in Russia, New York 2002.
 24. King P., Federalizm and Federation, London 1982.
 25. Klyamkin I., Shevtsova L., This Omnipotent and Impotent Government. The Evolution of the Political System in the Post-Communist Russia, Moskwa 1999.
 26. Krysztanowska O., Anatomija rossijskoj elity, Moskwa 2005.
 27. Lijphart A., Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, New Haven 1984.
 28. Livingston W., Federalism and Constitutional Change, Oxford 1956, s. 2, za: L. Thorlakson, Comparing Federal Institutions: Power and Representation in Six Federations, "West European Polities" 2003, vol. 26, nr 2.
 29. Malak K., Polityka bezpieczeństwa i siły zbrojne Rosji, Warszawa 1996.
 30. Marciniak W., Rozgrabione Imperium. Upadek Związku Radzieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Kraków 2004.
 31. Pastuchów W.B., Nowyj fiedieralizm dla Rossii: Intitucyonalizacyja swobody, "Politiczeskije issledowanija" 1994, nr 3.
 32. Peterson P., Price of Federalism, New York 1993.
 33. Pietrow N. (ried.), Riegiony Rossii w 1998g.: Jezegodnoje prilozenije k "Politiczeskomu almanachu Rossii", Moskwa 1999.
 34. Pietrow N., Otnoszenija "Centr-riegiony" i pierspiektiwy tieritorialno-gosudarstwiennogo pierieustrojstwa strany, w: N. Pietrow (ried.), Riegiony Rossiji w 1998 g.: Jeżegodnoje priłożenije k "Politiczeskomu almanachu Rossiji", Moskwa 1999, s. 57.
 35. Potulski J., Idea i praktyka federalizmu w Rosji, Toruń 2004.
 36. Riker W.H., Federalism: Origin, Operation, Significance, Boston 1964.
 37. Ross C., Federalism and Electoral Authoritarianism under Putin, "Demokratizatsiya" 2005, vol. 13, nr 3.
 38. Satarow G.A., Tieorija razwitija fiedieralizma w Rossijskoj Fiedieraciji, Moskwa 2002.
 39. Skrzypek A., Adamowski J., Federacja Rosyjska 1991-2001, Warszawa 2002.
 40. Skrzypek A., Druga smuta: zarys dziejów Rosji 1985-2004, Warszawa 2004.
 41. Slider D., Russian Federalism: Can It Be Rebuilt from the Ruins?, "Russian Analytical Digest" 2008, nr 43.
 42. Smirniagin L.W., Rossijskij Fiedieralizm: Paradoksy, Protiworieczija, Priedrassudki, Moskwa 1998.
 43. Smirniagin L.W., S ftedieralizmom i bież niego, iii poczemu ftedieralizm nieobchodim Rossiji, w: Tiendienciji razwitija fiedieralizma w Rossijskoj Fiedieraciji. (Analiticzeskij dokład), Moskwa 2002.
 44. Soderlund P., Determinants of Centre-Region Relations in the Russian Federation, Abo 2003.
 45. Sołżenicyn A., Rosja w zapaści, Warszawa 1999.
 46. Stelmach A., Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji, Poznań 2003.
 47. Stepan A., Federalism and Democracy: Beyond the U.S. Model, "Journal of Democracy" 1999, vol. 10, nr 4.
 48. Stoner-Weiss K., Local Heroes: The Political Economy of Russian Regional Government, Princeton 2002.
 49. Stoner-Weiss K., The Sources of Resistance to Russian Central State Capacity in the Periphery, Raboczije matieriafy po projektu "Efiektiwnost' osuszczestwlenija gosudarstwiennogo uprawlenija w Rossiji (pieriod priezidient- stwa Jelcyna)", Moskwa 2003.
 50. Suchecki W., Teoria federalizmu, Warszawa 1968.
 51. Thorlakson L., Comparing Federal Institutions: Power and Representation in Six Federations, "West European Polities" 2003, vol. 26, nr 2.
 52. Treisman D.S., After the Deluge: Regional Crises and Political Consolidation in Russia, Ann Arbor 1999.
 53. Trenin D., The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization, Washington DC 2002.
 54. Umnowa I.A., Konstitucyonnyje osnowy sowriemiennogo rossijskogo fiedieralizm, Moskwa 1998.
 55. Watts R.L., Federalism, Federal Political Systems, and Federations, "Annual Review of Political Science" 1998, vol. 1.
 56. Weinstock D., Towards a normative theory of federalism, "International Social Science Journal" 2001, vol. 53, nr 167.
 57. Wheare K.C., Federal Government, London 1964.
 58. Zacharów A., Impierskij fiedieralizm, "Nieprikosnowiennyj zapas" 2008, vol. 57, nr 1.
 59. Zieliński E., Współczesna Rosja: studium polityczno- -ustrojowe, Warszawa 1995.
 60. Zubow A.B., Unitarizm iii fiedieralizm, "Politiczeskije issledowanija" 2000, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu