BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ustalanie wartości godziwej zgodnie z projektem nowego MSSF
Fair Value Measurement Accoding the Exposure Draft of a New International Accounting Standard
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 157-167, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wartość godziwa, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Fair value, International Accounting Standards (IAS), International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Wartość godziwa jako jedna z możliwych do zastosowania metod wyceny już od dawna wzbudza wiele kontrowersji. Choć posiada wielu zwolenników, podlega ona również ciągłej krytyce. To właśnie wykorzystanie wartości godziwej widzi się niekiedy jako przyczynę niedawnego kryzysu finansowego. Krytycy wyrażają również swoje wątpliwości co do tego, czy wartość godziwa faktycznie może zostać uznana za "godziwą" i oddaje rzeczywistą wartość wycenianego składnika majątku...Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad wyceny majątku w wartości godziwej zgodnie z wytycznymi zaprezentowanymi w projekcie.(fragment tekstu)

The International Accounting Standard Board is currently working on The Exposure Draft: Fair Value Measurement. The planned standard is to clarify the definition of fair value and to provide more detailed rules of the measurement. The paper presents the main ideas related to fair value, enclosed in the exposure draft.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Basis for Conclusions. Exposure Draft ED/2009/5: Fair Value Measurement, IASFC, Londyn 2009.
  2. Berman R., Fair value is not fair, http://www.accountancyage.com/accountancyage/analysis/ 2231374/fair-value-fair, listopad 2008.
  3. Exposure Draft ED/2009/5. Fair Value Measurement, IASFC, Londyn 2009.
  4. Exposure Draft. Snapshot: Fair Value Measurement, IASB, http://www.iasb.org/ Current%20Projects/IASB%20Projects/Fair%20Value%20Measurement/Fair%20V alue%20Measurement.htm, 20.02.2010.
  5. Hendriksen E.A., Breda van M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
  6. Mccollum T., Fair value under fi re: new objectives for presenting fi nancial statements management overlooks HR risks changing priorities for, http://www.entrepreneur. com/tradejournals/article/190852299.html, grudzień 2008.
  7. MSR 2 Zapasy, w: Rozporządzenie komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz. Urz. UE L320.
  8. Słownik języka polskiego, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=regularny, 20.02.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu