BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubicki Robert (Uniwersytet Szczeciński), Kulbaczewska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Modelowanie popytu turystycznego w hotelach województwa zachodniopomorskiego
Modeling of Tourism Demand in Hotels of Zachodniopomorskie Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2012, nr 84, s. 345-356, tab., rys.
Tytuł własny numeru
Popyt turystyczny: konsumpcja-segmentacja-rynki
Słowa kluczowe
Popyt turystyczny, Hotelarstwo, Województwo
Tourist demand, Hotel industry, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza oraz prognozowanie popytu turystycznego w hotelach w województwie zachodniopomorskim. Kształtowanie się popytu na usługi turystyczne zostanie opisane za pomocą zmiennych charakteryzujących natężenie ruchu turystycznego, takich jak: liczba turystów korzystających z hoteli, liczba turystów zagranicznych korzystających z hoteli, liczba udzielonych noclegów w hotelach, liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym w hotelach, stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach. Bada-nie zostanie przeprowadzone w oparciu o oficjalne dane statystyczne GUS dotyczące rejestrowanej bazy noclegowej oraz rejestrowanego ruchu turystycznego w tej bazie w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2010. Do ilościowej analizy kształtowania się badanych zmiennych oraz wyznaczenia prognoz zbudowano modele teoretyczne. W wyborze odpowiedniej postaci modelu kierowano się wielkością średniego bezwzględnego błędu procentowe-go oraz średniego błędu prognoz wygasłych. Estymację parametrów modeli oraz prognozowanie przeprowadzono w programie Statistica 10.0.(fragment tekstu)

In the article analysis of tourism demand in hotels of zachodniopomorskie voivod-ship in a period from 2004 year to 2010 year was carried out. Exponential smoothing models with seasonal fluctuations were used to describe the variables: number of tourists accommodated, number of foreign tourists accommodated, number of nights in accommodation, number of nights in accommodation by foreign tourists. Forecasts of the analized variables were made using the estimated models.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Prognozowanie gospodarcze, red. M. Cieślak, PWN, Warszawa 2005, s. 58.
  2. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zada-nia, PWN, Warszawa 2004, s. 48-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu