BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bohdanowicz Leszek (Uniwersytet Łódzki), Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Struktury własnościowe a efektywność kapitału intelektualnego : perspektywa teorii agencji
Ownership Structure and Intellectual Capital Efficiency: an Agency Theory Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 37, s. 701-711, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Współczynnik intelektualnej wartości dodanej, Efektywność, Kapitał intelektualny
Value Added Intellectual Coeficient (VAIC), Effectiveness, Intellectual capital
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania było określenie, w jaki sposób struktury własnościowe wpływają na efektywność kapitału intelektualnego polskich spółek publicznych, mierzoną wskaźnikiem VAICTM, a także na jego komponenty: stopę efektywności kapitału ludzkiego, stopę efektywności kapitału strukturalnego oraz stopę efektywności kapitału zaangażowanego. Przeprowadzona analiza danych panelowych pozwoliła stwierdzić, że stopień koncentracji struktur własnościowych oraz udział we własności inwestorów finansowych negatywnie wpływają na stopę efektywności kapitału ludzkiego, natomiast udział we własności członków zarządu pozytywnie wpływa na stopę efektywności kapitału zaangażowanego. (abstrakt oryginalny)

This study examines the relationship between ownership structure of Polish listed companies and intellectual capital efficiency measured by VAICTM and in addition between their ownership structure and human capital efficiency coefficient, structural capital efficiency coefficient and capital employed efficiency coefficient. We found that ownership concentration and institutional investors ownership negatively impact human capital efficiency coefficient, while management board ownership positively impacts capital employed efficiency coefficient. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriessen D.: Making Sense of Intellectual Capital, Designing a Method for the Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
 2. Eisenhardt K.M.: Agency Theory: An Assessment and Review, Academy of Management Review 1989, 1.
 3. Firer S., Williams S.M.: Intellectual capital and traditional measures of corporate performance, "Journal of Intellectual Capital" 2003, vol, 4(3).
 4. Jensen M., Meckling W.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, 4.
 5. Kasiewicz S., Rogowski W., Kiciński M.: Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 6. Keenan J., Aggestam M.: Corporate Governance and Intellectual Capital: some conceptualizations, Corporate Governance: An International Review 2001, 1.
 7. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A.: Corporate Ownership around the World, NBER Working Papers 6625, National Bureau of Economic Research 1998.
 9. Nazari J.A., Herremens I.M.: Extended VAIC model: measuring intellectual capital components, "Journal of Intellectual Capital" 2007, vol, 8(4).
 10. Porter M.: Capital Disadvantage: America's Failing Capital Investment System, "Harvard Business Review" 1992, Sep,/Oct.
 11. Salehh N.M., Rahman M.R.Ch.A., Hassan M.S.: Ownership structure and intellectual capital performance in Malaysia, Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 2009, 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu