BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drożdż Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Promocja energetyki jądrowej w województwie zachodniopomorskim
Promotion of Nuclear Power in Westpomeranian Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 75, s. 23-33
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: wybrane aspekty marketingu terytorialnego
Słowa kluczowe
Energetyka, Energetyka jądrowa, Promocja
Energetics, Nuclear power, Promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Energetyka jądrowa jest ważnym elementem przyszłości energetyki europejskiej. Polska podjęła to wyzwanie, planując budowę do roku 2020 dwóch elektrowni jądrowych. Województwo zachodniopomorskie jest przygotowane do budowy elektrowni jądrowej nie tylko pod względem lokalizacyjnym, lecz również pod względem odpowiedniej koncepcji. Energetyka jądrowa jest ekonomicznie uzasadniona i sama jest w stanie bronić swojej pozycji na rynku energii elektrycznej. Niemniej promowanie energetyki jądrowej połączone ze wszechstronną informacją spełnia ważną rolę w budowaniu świadomości zarówno społecznej, jak i gospodarczej. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego odniósł sukces w promocji energetyki jądrowej w regionie. (tekst z oryginału)

Nuclear power is an important element of future of European energetic. Poland has taken this challenge by planning the construction of two nuclear power plants by 2020. Westpomeranian region is prepared for building the nuclear power station, not only considering location, but in the interest of appropriate conception. Nuclear power is economically reasonable and it defends its energy market position. Nevertheless, promotion of nuclear power connected with comprehensive information fulfills important role in building of social, as well as economic consciousness. The board of the Westpomeranian Voivodeship succeeded in promotion of nuclear power in the region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Atom jest bezpieczny - Wywiad z Hanną Trojanowską, "Rzeczpospolita" z 6.09.2009.
  2. T. Sztucki, Promocja, Placet, Warszawa 1995, s. 5.
  3. Strategia marki województwa zachodniopomorskiego, https://intranet.wzp.pl/cms/.
  4. Pomorze Zachodnie jako region lokalizacji elektrowni jądrowej - wywiad z Wojciechem DroŜdŜem - Członkiem Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, www.geoland.pl/dodatki/ energia_lxvii/wzp.html.
  5. Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r.
  6. www.wit.wzp.pl/wit/p-r-m-a-3499/energia_jadrowa.htm.
  7. Relacja rzecznika Biura Polityki Energetycznej z  konferencji "Energetyka Jądrowa - województwo zachodniopomorskie 2010", www.um-zachodniopomorskie.pl/wit/p-r-m-a-8760/ energia_jadrowa.htm.
  8. ZałoŜenia projektu ustawy o zmianie ustawy "Prawo atomowe", http://bip.mg.gov.pl/ node/12267.
  9. http://elektrownia-jadrowa.pl/30.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu