BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Izabela
Tytuł
Identyfikacja wartości przedsiębiorstw franczyzowych
Identification of Value of Franchise Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 259-270, tab., rys., bibliogr. poz. 17
Słowa kluczowe
Franchising, Przedsiębiorstwo
Franchising, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Warunki rynkowe, w jakich funkcjonują podmioty gospodarcze, determinują konieczność podejmowania walki konkurencyjnej. W poszukiwaniu coraz bardziej skutecznych sposobów powstają nowe formy organizacyjne, do których między innymi zalicza się organizacje sieciowe. Przykładem takiej organizacji są sieci (systemy) franczyzowe. Analizując składowe tworzące wartość sieci franczyzowych, należy uwzględnić specyfikę organizacji sieciowych oraz strukturę zasobów jakimi dysponują. Wartość tę determinuje również efekt synergii, który w praktyce jest niemożliwy do wyodrębnienia, a co za tym idzie wyceny. (abstrakt oryginalny)

Market conditions make necessary to looking for more efficient organizational forms. One of them is the network organization (for example franchising). The analysis components of value franchising network should take into consideration the specify of network organizations and structure of resources, which they arrange. This value is determined by synergies also, which is not possible to precisely separate and the same to apprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R. i in., Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Abrys, Kraków 2005.
 2. Hall P., Dixon R., Franchising, Pitman, London 1988.
 3. Łobos K., Organizacje sieciowe, w: Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 4. Martyniuk T., Małkowska D., Zaawansowana rachunkowość finansowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 5. Matcalfe B., Interview, Forbes, 21 February 2000 za: Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, POLTEXT, Warszawa 2008.
 6. Mendelsohn M., Acheson D., Franchising, POLTEXT, Warszawa 1992.
 7. Murawska M., Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie kształtowania wartości w: Suszyński C. (red), Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 8. Olesiński Z., Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
 9. Pokorska B., Leksykon franczyzy, Difin, Warszawa 2002.
 10. Ray P., The economics of franchising, Universite de Bourgogne, INSEE-Paris, 1991.
 11. Romanowska M., Trocki M. (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
 12. Rybicka K., Turek I., Analysis of Vertical Agreements Competition Key Factors on the Base Franchise Companies, w: The Problems of Company Value Management. Collective work under the scientific supervision of Edward Urbańczyk, Wydawnictwo PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin 2007.
 13. Szablewski A. (red.), Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, POLTEXT, Warszawa 2010.
 14. Szablewski A., Tuziemek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, POLTEXT, Warszawa 2008.
 15. Ziółkowska M.,J., Franczyza nowoczesny model rozwoju biznesu, CEDEWU, Warszawa 2010.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DZ.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 17. franchising.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu