BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalska Sylwia (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN), Zajda Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Trajektorie wykorzystania zasobów lokalnych w procesie rozwoju partnerstw terytorialnych : "case study" lokalnych grup działania "Dolina Karpia" oraz "Kraina Rawki"
Trajectories of the Utilization of Local Resources in the Process of Development of Territorial Partnerships
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2011, nr 4, s. 123-138, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Program LEADER, Społeczności lokalne, Kapitał ludzki, Kapitał społeczny, Studium przypadku, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Local development, LEADER Programme, Local community, Human capital, Social capital, Case study, Local Action Group
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Stowarzyszenie "Dolina Karpia", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"
,
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie trajektorii wykorzystania zasobów przez dwie polskie lokalne grupy działania. Obiektem badania będą Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" oraz Stowarzyszenie "Dolina Karpia". W badaniu wykorzystano technikę analizy materiałów zastanych (takich jak protokoły z posiedzeń rad lokalnych grup działania). Założono, iż określenie trajektorii pozwoli ustosunkować się do problemu realizacji przez te partnerstwa zasady innowacyjności oraz wskazać na potencjalne problemy związane ze sposobami wykorzystania zasobów lokalnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to define the trajectories of the utilization of resources by two Polish local action groups: the Association Local Action Group "Kraina Rawki" and the Association "Dolina Karpia". In the investigations covering the activity of the two LAGs the technique of analyzing the existing materials (such as the minutes of meetings held by the LAGs' councils) was applied. It was assumed that owing to the determination of the earlier mentioned trajectories it would become possible to formulate an opinion on the matter of implementation by the examined partnerships of the innovation principle and to point to potential problems connected with the ways of utilization of local resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chevalier P., Maurel M.-C., 2010: Program LEADER w krajach Europy Środkowej. "Wieś i Rolnictwo" 4: 26-41.
  2. Crevoisier O., Kebir L., 2004: Dynamiąues des ressources et milieux innovateurs. In: Ressources naturelles et culturelles, milieux et developpement local Ed. R. Camagni, D. Maillat, A. Matteaccioli. Neuchatel, Suisse: 261-290.
  3. Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010: LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. "Wieś i Rolnictwo" 4: 104-119.
  4. Pecqueur B., Zimmermann J.B., 2004: Economie de proximites. Hermes Lavoisier, Paris.
  5. Torre A., Rallet A., 2005: Proximity and localization. "Regional Studies" 39, 1: 47-60.
  6. Zajda K., 2011: Nowe formy kapitału społecznego wsi. Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu