BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostomska-Dźwig Sylwia, Mrozik Magdalena
Tytuł
Stopień udziału aktywów w procesie tworzenia wartości na przykładzie przedsiębiorstw farmaceutycznych
The Level of Assets Participation in the Process of Producing Value in an Example of a Pharmaceutical Businesses
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 391-401, tab., rys., bibliogr. poz. 18
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Enterprise value, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Uwzględniając dotychczasowy stan badań jak również obserwując praktykę gospodarczą prowadzoną w przedsiębiorstwach należy zauważyć iż nie wszystkie składniki aktywów przedsiębiorstwa wpływają w jednakowy sposób na tworzenie wartości. Należy zatem zidentyfikować, które z aktywów wywierają największy wpływ. Wydaje się, że różne przedsiębiorstwa branżowe posiadają szczególne aktywa, które przyczyniają się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Stąd istotną kwestią jest badanie i ocena wpływu takiej zależności. Analiza taka pozwoli wyłonić z grona wszystkich aktywów takie, które w największym stopniu kreują wartość przedsiębiorstwa. Skoncentrowanie uwagi na identyfikacji takich zależności pozwoli w świadomy sposób zarządzać wartością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Considering the studies so far as well as looking at the economic practice undertaken in businesses, it has to be noted that not all of the components of business assets impact the production of value in the same way. It is therefore necessary to identify which assets have the biggest influence. It appears that different trade businesses have specific assets which contribute to the increase of the business value. Hence, it is important to investigate and evaluate the influence of such relationship. Such analysis will allow to select assets which are the largest contributors to the creation of business value. Concentrating on identifying such relationships will allow to manage the business value in a more conscious way. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Czaja J., Janki A., Kulczyński M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo TWIGER, Warszawa 2002.
 2. Bień W., Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 3. Ellis J., Williams D., Strategia przedsiębiorstwa a analiza finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1997.
 4. Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans wartość poznawcza i analityczna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 5. Gmytrasiewicz M., Karmińska A., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 6. Irwin Richard D., Financial accounting Standards Bard, Statement of Financial Accounting Concepts No 6, Homewood, Illinois, 1990.
 7. Kiziukiewicz T., Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji Ustawy o rachunkowości. Cz. I, Wydawnictwo Expert, Wrocław 2001.
 8. Muller E., Strategie w przemyśle farmaceutycznym [w:] Manager Magazin; nr 3 marzec 2005.
 9. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 10. Skoczylas W., Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 11. Słupski G., Wycena wartości małych i średnich przedsiębiorstw, Departament Spółek Publicznych i Finansów, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie, Serock 22-23 października 2002.
 12. Stasiewicz St., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka, elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 13. Strategor, Zarządzanie firmą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 14. Szablewski A., Strategie wzrostu wartości firmy, praca zbiorowa Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000.
 15. Urbańczyk E., Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, aktualny stan i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003.
 16. Ustawa o Rachunkowości Art. 3, ust. 1, pkt 12 ustawy z 9 listopada 2000r. o zmianach ustawy o rachunkowości (Dz.U nr 113 poz 1186- tekst jednolity Dz. U z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.
 17. www.staregor.pl.
 18. www.swiatmarketingu.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu