BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko przyrodnicze
Reporting Social Corporate Responsibility for Natural Environment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 253-269, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Raportowanie, Środowisko przyrodnicze, Normy ISO 14000
Corporate Social Responsibility (CSR), Reporting, Natural environment, ISO 14000
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnienia raportowania społecznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych, a także standardów w tym zakresie. Z tego względu w artykule syntetycznie przedstawiono: - istotę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko, - istotę raportowania społecznego i korzyści z tym związane, - najbardziej popularne standardy raportowania, - wymagane elementy raportowania społecznego.(fragment tekstu)

Social corporate responsibility for natural environment stems from the fact that modern corporate management requires one to take environmental aspects into account. Enterprises' declarations are not enough any more. Law and society make one perform proper action to protect the environment. Social reporting is one of instruments relating to management accounting and aimed at putting social corporate responsibility into practice in a proper and transparent way, also as far as environmental matters are concerned. The paper addresses issues relating to social reporting with special reference to environmental issues as well as standards applied in this scope. Therefore, the article is a synthetic presentation of: - essence of social corporate responsibility for the environment, - essence of social reporting and benefi ts accruing from it, - most conventional reporting standards, - essential elements of social reporting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AA1000 Stakeholder Engagement Standard, Exposure Draft, AccountAbility, September 2005.
 2. Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001.
 3. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE. Warszawa 2009.
 4. Adamiak J., Kłosowska B., Odpowiedzialność społeczna w raportach przedsiębiorstw, w: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach zrównoważonego rozwoju i gospodarki opartej na wiedzy, red. E. Sidorczyk-Pietraszko, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Białymstoku, Białystok 2009.
 5. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne PWE, Warszawa 1985.
 6. Kolk A., A decade of sustainability reporting: Developments and signifi cance, "International Journal of Environment and Sustainable Development" 2004, no. 3 (1).
 7. Koźmiński A., Obłój K., Strategie zarządzania, w: Współczesne koncepcje zarządzania, red. A.K. Koźmiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 8. Kryk B., Etyka ekologiczna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, w: Teorie i aplikacje etyki gospodarczej, red. B. Pogonowska, AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 9. Kryk B., Jakość życia a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska, w: Jakość życia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, red. J. Tomczyk-Tołkacz. AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2003.
 10. Porter M.E., Kramer M.R., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, "Harvard Business Review Polska", czerwiec 2007.
 11. Principles for business, The Caux Round Table 1994.
 12. Reszta M., Raportowanie społeczne: niedoceniany element zarządzania CSR, "Harvard Business Review", dodatek "Odpowiedzialny Biznes" 2009 (plik pdf, 8.04.2010).
 13. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem - koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992.
 14. Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 15. Wachowiak P., Raportowanie społeczne przedsiębiorstwa jako przejaw jego odpowiedzialności, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 10.
 16. Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes: programy, strategie, standardy, red. B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 17. Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, PWE, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu