BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kumor Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Strojek-Filus Marzena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Odzwierciedlenie skutków upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym
Showing the Effects of Insolvency of an Entity in a Financial Statement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 271-281, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Upadłość przedsiębiorstwa, Likwidacja przedsiębiorstwa, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Enterprise bankruptcy, Closing down of business, Financial statements, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Niniejsze opracowanie jest poświęcone specyfice sprawozdawczości finansowej jednostek postawionych w stan upadłości. Celem opracowania jest wskazanie rozbieżności w polskim prawie upadłościowym, prawie bilansowym oraz Międzynarodowych Standardach Rachunkowości w zakresie proc(fragment tekstu)

Provision of business unit in bankruptcy position requires to start of suitable procedures to result from the bankruptcy law to satisfy requirement of the accounting law. The most important problem of bankruptcy proceedings is valuation of assets in the bankruptcy unit, the valuation of the bankruptcy property and issue of the financial statement. There are a lot of divergences between the principles of the bankruptcy and accounting law. The aim of this article is indication and interpretation above divergences.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer K., Wycena majątku trwałego przedsiębiorstw zagrożonych upadłością likwidacyjną według MSSF/MSR oraz znowelizowanej ustawy o rachunkowości, w: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Analiza standardów rachunkowości, red. Z. Messner, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2006.
 2. Czerny J., Wycena w przedsiębiorstwie postawionym w stan upadłości, w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difi n, Warszawa 2009.
 3. Jędrzejewski S., Zasady wyceny majątku przedsiębiorstwa w upadłości, "Rachunkowość" 2009, nr 9.
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, SKwP 2007.
 5. Rachunkowość fi nansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska, PWN, Warszawa 2005.
 6. Rachunkowość zaawansowana, red. K. Winiarska, Ofi cyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 7. Woźniak P., Jak sprostać wymogom sprawozdawczości fi nansowej w obliczu kryzysu?, "Wiedza i Praktyka" 2009.
 8. Wrześniewski P., Zmiany w procedurze upadłościowej, "Rachunkowość" 2009, nr 6.
 9. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z poźn. zm.
 10. Ustawa z dnia 15 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223, z poźn. zm.
 11. Ustawa z 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, DzU 2003, nr 60, poz. 535, z poźn. zm.
 12. Zgłoszenie upadłości, Infor Ekspert, http://doradca.infor.pl/dzial/zgloszenie_upadlosci, 11.03.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu