BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępień Konrad (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Bieżąca i bilansowa wycena wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie
The Current and Balance Evaluation of the Intangible Assets in the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 37, s. 767-776, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Wycena bilansowa, Wycena, Wartości niematerialne, Bilans
Balance valuation, Valuation, Intangible asset, Balance sheet
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedsiębiorstwa w celu realizacji wyznaczonych im zadań muszą dysponować określonymi zasobami majątkowymi. Zasoby te, czyli aktywa, mają różnorodną postać. Jedne są rzeczami, inne papierami wartościowymi, a jeszcze inne nie posiadają fizycznej postaci. Wartości niematerialne i prawne stanowią właśnie ten rodzaj aktywów przedsiębiorstwa, których nie można dotknąć. Nie posiadają bowiem fizycznej postaci. Niniejsze opracowanie poświęcono omówieniu sposobów wyceny wartości niematerialnych i prawnych w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The enterprises to realized their tasks must dispose of some kinds of assets. It is necessary to say that the assets have the various forms. Some of them have the material form, an others occur as securities and the others haven't material form. So the intangible assets makes this kinds of assets which can't be touched because it's haven't the material form. This paper presents the methods of the evaluation of the intangible assets in the enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
  2. Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
  3. Kuzior A.: Wartości niematerialne i prawne, [w:] Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, red. Z. Messner, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, SKWP, Warszawa 2004.
  5. Olchowicz I., Tłaczała A.: Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2009.
  6. Rachunkowość finansowa ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, red. E. Walińska, Oficyna Walters Kluwer business, Warszawa 2010.
  7. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, poz. 591 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu