BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymaniec Karolina
Tytuł
Próba konceptualizacji pomiaru efektywności systemu ochrony zdrowia
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 10. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 390-401, bibliogr. poz. 23, rys., tab.
Słowa kluczowe
System ochrony zdrowia, Badanie efektywności, Efektywność organizacyjna, Pomiar efektywności
Health care system, Research efficiency, Organisational effectiveness, Efficiency measurement
Abstrakt
Dostrzeżenie znaczenia zdrowia, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, zaowocowało ukształtowaniem się swoistego systemu jego zabezpieczenia - systemu ochrony zdrowia. Dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia konieczna stała się ocena efektywności jego działania. Niniejszy artykuł koncentruje się na narzędziach pomiaru efektywności działania systemu ochrony zdrowia. W pierwszej części artykułu krótko przybliżono teoretyczne aspekty podjętego problemu badawczego. Następnie zaprezentowano stosowane obecnie metody oceny działania systemu wraz z przykładową analizą wybranych krajowych systemów ochrony zdrowia. W ostatniej części artykułu obok podsumowania przedstawiono nowe podejście do badania efektywności systemu ochrony zdrowia - multilevel research. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson N.B.: Levels of Analysis in Health Science. A Framework for Integrating Sociobehavioral and Biomedical Research. W: Foundations in Social Neuroscience. Red. J.T. Cacioppo. Massachusetts Institute of Technology 2002.
 2. Arah O.A., Asbroek A.H.A., Custers T., Delnoij D.M.J., Klazinga N.S.: Conceptual Frameworks for Health Systems Perfomance: A Quest for Effectiveness, Quality and Improvement. "International Journal for Quality in Health Care" 2003, No. 15/5, s. 377-398.
 3. Arah O.A., Hurst J., Klazinga N.S., Westert G.P.: A Conceptual Framework for the OECD Health Care Quality Indicators Project. "International Journal for Quality in Health Care" September 2006, s. 5-13.
 4. Bransley J., Champagne F., Cole D., Lemieuc-Charles L., McGuire W., Sicotte C.: The Use of Multilevel Perfomance Indicators in Managing Perfomance in Health Care Organizations. "Management Decision" 2003, No. 41/8, s. 760-770.
 5. Beamish P.W., Hitt M.A., Jackson S.E., Mathieu J.E.: Building Theoretical and Empirical Bridges Across Levels: Multilevel Research in Management. "Academy of Management Journal" 2007, No. 50/6, s. 1385-1399.
 6. Diez-Roux A.V.: Multilevel Analysis in Public Health Research. "Annual Review of Public Health" 2000, No. 21, s. 171-193.
 7. Dziewięcka-Bokun L.: Dylematy pomiaru efektywności polityki społecznej. W: Metody pomiaru zjawisk społecznych w skali makro- i mikroregionalnej. Red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowic3 2001.
 8. Evans D., Lauer J., Murray Ch.J., Tandon A.: Measuring Overall Health System Perfomance for 191 Countries. World Health Organization, Discussion Paper Series, nr 30.
 9. Głasek M., Lis J.: Mocne i słabe strony systemów ochrony zdrowia oraz refundacji w krajach Unii Europejskiej - ocena mikro- i makroekonomiczna. W: Ochrona zdrowia i gospodarka: mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne. Red. K. Ryć, Z. Skrzypczak. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 10. Handler A.: A Conceptual Framework to Measure Perfomance of the Public Health System. "American Journal of Public Health" 2001, No. 91/8, s. 1235-1239.
 11. Hnatyszyn-Dzikowska A., Łyszczarz B., Wyszkowska Z.: Znaczenie zdrowia społeczeństwa dla wzrostu gospodarczego - ujęcie modelowe. W: Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących. Red. J. Czech-Rogosz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 12. Hofmann D.A., Morgeson F.P.: The Structure and Function of Collective Constructs: Implications for Multilevel Research and Theory Development. "Academy of Management Review" 1999, No. 24/2, s. 249-265.
 13. Kozierkiewicz A.: Użyteczność mierników i wskaźników. W: Mierniki i wskaźniki w systemie ochrony zdrowia. Red. J. Hrynkiewicz. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 14. Krasucki P.: Optymalizacja systemu ochrony zdrowia. Koszty i korzyści. CeDeWu, Warszawa 2005.
 15. Krytyczna teoria organizacji. Red. W. Kieżun. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2004.
 16. Niżnik J.: W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia. Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Kraków 2004.
 17. Paździoch S., Włodarczyk C.: Systemy zdrowotne. Zarys problematyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 18. Perfomance Measurement in Public Organisations. the Theory and Practise of the Health Care Sector. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.
 19. Pettigrew T.F.: the Advantages of Multilevel Approaches. "Journal of Social Issues" 2006, No. 62/3, s. 615-620.
 20. Sobczak A.: PKB a wydatki na ochronę zdrowia. Analiza porównawcza krajów OECD. W: Ochrona zdrowia i gospodarka: dylematy zarządzania. Red. K. Ryć, Z. Skrzypczak. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 21. Taberning E.: Overview of Healthcare Systems: Austria, Great Britain, Italy, Poland, Romania, Spain, Sweden. Assembly of European Regions, Strasbourg 2009.
 22. Włodarczyk C.: Reformy zdrowotne - uniwersalny kłopot. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 23. www.healthpowerhouse.com[11.12.2009].
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu