BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Silska-Gembka Sylwia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Rola informacji dodatkowej w jednostkach realizujących kontrakty długoterminowe
The Role of the Notes on the Accounts in Firms Realizing Long Term Contracts
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 313-327, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Informacja, Rachunkowość, Kontrakty długoterminowe
Financial statements, Information, Accounting, Long-term contracts
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie szczególnej wagi informacji dodatkowej w jednostkach realizujących kontrakty długoterminowe oraz ocena stopnia dokonywanych ujawnień przez polskie spółki giełdowe o rozliczanych umowach długoterminowych, a także próba identyfikacji czynników mogących mieć wpływ na zakres poinformowania użytkowników sprawozdań finansowych o polityce rachunkowości w analizowanym obszarze.(fragment tekstu)

Adopted in the year 2002, Polish accounting law allowed the "Percentage of Completion" method (PCM) an the Completed Contract Method (CCM) for accounting in long term contracts. In order to implement PCM either the "cost to cost" method or an alternative using measurement of progress to completion, in relation to work carried out is recommended. Choosing this valuation method influences the financial position presented in the financial statement. This choice effects the lack of comparability of the financial statement. Subjectivity allowed in the rules could mislead the users of financial statement. Even relatively expert users of financial statement may not understand the disparate results generated from different construction accounting methods such as PCM and CCM. The accounting law allows many free choices that enable companies in the same line of business to use different methods to calculate PCM. In this situation reporting the basic disclosures in the additional information is essential. The main purpose of this article is emphasizing the role of the additional information in firms realizing long term contract and examining the level of reporting the basic required disclosures concerning the valuation method for long-term contracts in the additional information.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archambault I.I., Archambault M.E., A multinational test of determinants of corporate disclosure, "The International Journal of Accounting" 2003, no. 38.
 2. Carcello J.V, Hermanson D.R., Neal T.L., Disclosures in auditcommittee charters and reports, "Accounting Horizons" 2002, no. 16 (4).
 3. Cebrowska T., Problemy metodologicznej porównywalności sprawozdań fi nansowych, "Problemy Rachunkowości", grudzień 2000.
 4. Gościniak K., Pałczyńska-Gościniak R., Unowocześnienie systemu raportowania w spółkach publicznych kreatorem bogactwa akcjonariuszy, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Rachunkowość. Wybrane aspekty" 2006, nr 4.
 5. Helin A., Bernaziuk A., Kontrakty długoterminowe, ODDK, Gdańsk 2003.
 6. Silska-Gembka S., Dobór metod rozliczania kontraktów długoterminowych w praktyce polskich przedsiębiorstw, Sopot 2008 (doktorat).
 7. Kalinowski J., Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 Niezakończone usługi budowlane. Analizy - komentarze - przychody, Difi n, Warszawa 2007.
 8. Kalinowski J., Kontrakty długoterminowe, w: Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2008.
 9. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3, Niezakończone usługi budowlane, Dz. Urz. MF z 17 listopada 2006, nr 13, poz. 93.
 10. Larson R.K., Brown K.L., Where are we with long term contract accounting, "Accounting Horizons", September 2004, no. 3.
 11. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Jak oceniać firmę. Metodyka badania - przykłady liczbowe, ODDK, Gdańsk 2001.
 12. Surdykowska S., Kryzysy fi nansowe a wiarygodność sprawozdań finansowych, w: Problemy współczesnej rachunkowości, SGH, Warszawa 2009.
 13. Świderska G., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, w: Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa 2009.
 14. Turyna J., Standardy rachunkowości. MSR - US GAAP - polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2003.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 16. Walińska E., Michalak M., Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości, w: Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu