BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepankiewicz Elżbieta-Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego jako przedmiot badania biegłego rewidenta
The Financial Statement of the as the Subject of Auditing in Investments Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 329-345, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Fundusze inwestycyjne, Rewizja finansowa
Accounting, Financial statements, Investment funds, Auditing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Należy stwierdzić, że w polskiej literaturze powstaje niewiele opracowań z zakresu teorii i praktyki rewizji sprawozdań finansowych, które uwzględniają specyfikę badania sprawozdania finansowego instytucji finansowych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ogólnej charakterystyki zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego FI oraz wybranych problemów badania takiego sprawozdania.(fragment tekstu)

The purpose of the paper to determine the essence and rules of assessing the correctness of applying the accounting in investments funds. The essence of external audit its financial statement. The perception of these principles infl uence on the credibility of information about financial statut and financial result. This article outlines problems in contemporary auditing practice, with particular focus on the process auditing of financial statements. Allowed to identify the most typical but still unsolved problems. These problems are presented in the paper.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biuletyn KIBR 2005, nr 61, www.kibr.org.pl.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów fi nansowych, z udziałem fi rm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, DzU nr 67, poz. 481.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, DzU 2007, nr 249, poz. 1859.
  4. Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem fi nansowym, DzU nr 157, poz. 1119, oraz 2007, nr 42, poz. 272 i nr 49, poz. 328.
  5. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223.
  6. Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU nr 146, poz. 1546, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU 2009, nr 77, poz. 649.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu