BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Małgorzata
Tytuł
Unia Europejska wobec oszustw podatkowych na przykładzie VAT
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Warsztaty doktoranckie' 09. Zarządzanie - Finanse - Ekonomia, 2011, s. 294-302, bibliogr. 10 poz., rys.
Słowa kluczowe
Obrót towarowy, Transakcje transgraniczne, Podatek od wartości dodanej (VAT), Prawo podatkowe, Oszustwa podatkowe, Traktat o WE
Commodity turnover, Cross-border transactions, Value Added Tax (VAT), Tax regulations, Tax fraud, European Community Treaty
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Oszustwa podatkowe są ogromnym wyzwaniem dla UE, gdyż godzą nie tylko w interes finansowy Wspólnoty, ale również przeszkadzają w prawidłowym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Prowadzą do zakłócenia konkurencji między podmiotami gospodarczymi. Oszustwa podatkowe niszczą nie tylko budżet, ale również rynek. Szerzące się wyłudzenia zwrotów VAT to jeden z głównych problemów wszystkich rządów państw członkowskich. Oszustwa podatkowe, wbrew pozorom, nie są przestępstwami bez ofiar. Bezpośrednio godzą w przychody UE oraz firmy, które nieświadomie mogą brać udział w oszustwie. Mechanizm karuzeli podatkowej niewątpliwie związany jest z konstrukcją podatku VAT. Podmioty gospodarcze, a raczej oszuści uczestniczący w łańcuchu karuzeli, wykorzystują zasadę nakładania VAT w miejscu przeznaczenia towarów przemieszczanych między różnymi krajami Wspólnoty, dlatego też walka z oszustwami powinna iść w kierunku zmian systemu podatkowego w obszarze podatku od wartości dodanej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chudzicki M., Wystrychowski M. : VAT - wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy. ODDK, Gdańsk 2004.
  2. Dyrektywa Rady z dnia 16 grudnia 1991 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca Dyrektywę 77/388/EEC w sprawie zniesienia granic podatkowych 91/680/EEC.
  3. http://www.iva-online.org/documents/IVA_Paper_FINAL.pdf.
  4. Koperkiewicz-Mordel K., Chróścielewski W., Nykiel W. :Polskie prawo podatkowe. Difin, Warszawa 2006.
  5. Kuzińska H. : Rola podatków pośrednich. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002.
  6. Mazur Ł., Sokołowska-Strug E. : Transakcje wewnątrzwspólnotowe. C.H.Beck, Warszawa 2009.
  7. Pomorska A., Szołno-Koguc J., Wójtowicz K. : Proces dostosowania polskich podatków pośrednich do standardów Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.
  8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1925/2004.
  9. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. - Dz.U. nr 54, poz. 535.^ www.informacjeipodatki.pl
  10. www.ec.europa.eu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu