BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łagodzki Przemysław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Audyt wewnętrzny : wybrane zagadnienia
Internal Audit Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 383-393, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny
Accounting, Internal audit
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Audyt wewnętrzny jest niezależną, obiektywną działalnością o charakterze zapewniającym i doradczym, prowadzoną w celu wniesienia do organizacji wartości dodanej i usprawnienia jej funkcjonowania. Audyt wewnętrzny wspiera organizację w osiąganiu wytyczonych celów przez systematyczną i konsekwentną poprawę efektywności zarządzania tą organizacją. W związku z tym można powiedzieć, że wprowadzenie zasad audytu wewnętrznego może stanowić swoistego rodzaju zabezpieczenie przed niewłaściwym zarządzaniem przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego w zarządzaniu jednostką gospodarczą.(fragment tekstu)

This article presents the basic issues related to the history of internal audit, its essence and classifi cation of internal audit in the functioning of Polish and foreign literature. Additionally, this article presents the synthesis of the tasks to carry out the audit and the audit steps in the unit audited.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Babuśka E., Audyt wewnętrzny w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Controlling i audyt w usprawnianiu zarządzania, red. K. Winiarska, US w Szczecinie, Szczecin 2005.
  2. Czerwiński K., Książka procedur audytu wewnętrznego, materiały niepublikowane, CISA, Warszawa 2002.
  3. Knedler K., Stasiak M., Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt operacyjny i fi nansowy, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa 2005.
  4. Materiały szkoleniowe Ernst & Young, szkolenie: Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, Szkolenia Sp. z o.o., Warszawa 2002.
  5. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, tłumaczenie na język polski, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs, Florida 2001.
  6. Sawyer L.B., Dittehofer M.A., Scheiner J.H., Sawyer's Internal Auduting, wyd. 4, Altamonte Springs 1996.
  7. Skoczylas A., Audyt wewnętrzny jako integralny element właściwego funkcjonowania publicznej wewnętrznej kontroli fi nansowej, w: Controlling i audyt w usprawnianiu zarządzania, red. K. Winiarska, US w Szczecinie, Szczecin 2005, s. 243.
  8. Winiarska K., Klasyfi kacja audytu wewnętrznego, w: Controlling i audyt wewnętrzny w sprawnianiu zarządzania, red. K. Winiarska, US w Szczecinie, Szczecin 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu