BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwoni-Krzeszowska Estera (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami determinantą wzrostu jego wartości
Managing the Value of Enterprise's Relationship with Market Stakeholders as the Determinant of Enterprise's Growth
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 581-593, rys., tab., bibliogr. poz. 26
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Interesariusze
Enterprise value, Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Określenie wpływu zarządzania wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami na wzrost jego wartości jest dyskusyjne w kontekście dylematu potrzeby koncentracji firmy na maksymalizacji wartości dla właścicieli i konieczności zapewnienia równowagi pomiędzy ich celami a oczekiwaniami innych grup zainteresowanych jego działalnością. Studia literatury i analiza wtórnych badań empirycznych sugerują pozytywną zależność pomiędzy zarządzaniem wartością stosunków zachodzących na płaszczyźnie firma - market stakeholders a wzrostem jej wartości. (abstrakt oryginalny)

Determining the impact of managing the value of enterprise's relationship with market stakeholders on the enterprise's growth is controversial according to a dilemma between enterprise's need of concentration on maximization of value for company's owners on one hand and expectations of other groups interested in enterprise's activity on the other hand. Literature studies and analysis of secondary research suggest a positive relation between managing relationship value due to an enterprise and market stakeholders and enterprise's growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Situational Analysis, [w:] Expanding Marketing Horizons Into the 21st Century, red. D. Moore, Association of Marketing Theory and Practice, Syracuse, New York 1996.
 2. Hughes H., Goodwill in Accounting: A history of the Issues and Problems, Business Pub. Division, College of Administration, Georgia State University, Atlanta 1982,
 3. za: Kamela - Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 4. Jabłoński A. , Wartość interesariuszy w modelu zrównoważonego biznesu, "Przegląd Organizacji", nr 2/2011.
 5. Jabłoński M., Kreacja wartości przedsiębiorstw a komponenty modelu biznesu, [w:] Borowiecki R., Jaki A. [red.], Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Ka- tedra Ekonomiki i Organizacji przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 6. Jayaram J., Kannan V., Tan K., Influence of Initators on Supply Chain Value Creation, "International Journal of Production Research", Vol. 42, No. 20, 2004.
 7. Jensen M., Value Maximization. Stakeholder Theory and the Corporate Objective Function, "Business Ethics Quarterly", Vol. 12, Issue 2, 2002.
 8. Kaplan R., Norton D.,Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, 2004.
 9. Krupski R., Zarządzanie okazją, [w:] Morawski M. [red.], Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2003: tom I.
 10. McWilliams A., Gray S., Understanding Quasi - Intergration, "Journal of Business Strategies", Vol. 12, 1995.
 11. Mikołajek - Gocejna M., Wyzwania na szczeblu przedsiębiorstwa - imperatyw kształtowania wartości, [w:] Suszyński C. [red.]: Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 12. Murawska M.,Zasoby niematerialne przedsiębiorstwa w procesie kształtowania wartości, [w:] Suszyński C. [red.]: Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 13. Normann R., Ramírez R., From Value Chain to Value Constellation: Designing Interactive Strategy, "Harvard Business Review", July - August 1993, Vo.l. 71, Issue 4.
 14. Nowak E., Rachunkowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 15. Piwoni- Krzeszowska E.: Partnerstwo w analizie klientów, [w:] Cieśliński W. [red.], Najnowsze instrumenty opisu organizacji , Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002, tom II.
 16. Piwoni - Krzeszowska E., Elastyczność kształtowania relacji z klientami determinantą efektywnego funkcjonowania organizacji w dobie XXI w, [w:] Potocki A. [red.], Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 17. Poppo L., Zenger T., Testing Alternative Theories of the Firm: Transaction Cost, Knowledge - Based and Measurement Explanations for Make - Or - Buy Decisions in Information Services, "Strategic Management Journal", Vol. 19, 1998.
 18. Rindfleisch A., Transaction Cost Analysis:Past, Present,, and Future Applications, "Journal of Marketing", Vo. 61, 1997.
 19. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 20. Skoczylas W., Niefinansowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa, [w:] Skoczylas W. [red]: Determinanty i modele wartości przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 21. Ulrich D. (ed.), Tangible Power of Intangible Assets (HBR Article Collection) , Harvard Business Publishing, 2004.
 22. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne dla właścicieli, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 23. Wheeler D., Sillanpaa H., The Stakeholder Corporation. A Blueprint for Maximizing Stakeholders Value, Pitman, London 1997.
 24. Williamson O., Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, Free Press, New York 1975.
 25. Wilson D., Jantrania S., Understanding the Value of a Relationship, "Asia - Australia Marketing Journal, No. 2 (1) 1994.
 26. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1978.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu