BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Aspekty prawnej odpowiedzialności biur rachunkowych
The Aspects of Legal Responsibility of Accounting Firms
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 521-533, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Usługi księgowe, Odpowiedzialność cywilna, Biuro rachunkowe
Accounting, Accounting services, Civil liability, Accounting agency
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Do 2009 roku działalność biur rachunkowych w Polsce była regulowana przez przepisy wydanego na mocy ustawy o rachunkowości Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak by zapewnić odpowiednie standardy tej działalności, stało się konieczne sformułowanie określonych wymagań i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem takich podmiotów gospodarczych. Zgodnie bowiem z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej może nastąpić jedynie pod warunkiem wydania aktu prawnego o randze ustawy. Z tego powodu w ramach dość rozległej modyfikacji polskiego prawa bilansowego w 2008 roku przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały zawarte w ustawie o rachunkowości (uor) w nowym rozdziale 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto podkreślić, że prowadzenie tej działalności wymaga stosowania się nie tylko do prawa bilansowego, ale także do wymagań innych aktów prawnych. W związku z tym celem opracowania jest wskazanie aspektów odpowiedzialności biur rachunkowych z punktu widzenia wybranych regulacji prawnych oraz ubezpieczenia ich odpowiedzialności z tytułu wykonywanych prac.(fragment tekstu)

Bookkeeping service is an economic activity according to the Freedom of Economic Activity Act. The scope of this activity, its ways and conditions are regulated in the Accounting Act. The Accounting Act also regulates the responsibility of accounting fi rms for proper bookkeping services. Apart from the responsibility stipulated in the Accounting Act, accounting fi rms and their members are subject to legal responsibility regulated in the following acts: the Fiscal Penal Code, the Penal Code, the Civil Code, the new Anti- Money Laundering and Financing of Terrorism Act. This paper presents the aforementioned issues.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis, Warszawa 2009.
  2. Pokojska A., Biura rachunkowe będą musiały informować o podejrzanych transakcjach klientów, "Rzeczpospolita" - "Dobra fi rma", 6.10.2009.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, DzU 2008, nr 234, poz. 1576.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, DzU 2002, nr 120, poz. 1022, ze zm.
  5. Szostak J., Bardońska A., Ten, kto usługowo prowadzi księgi, odpowiada za popełnione błędy, "Rzeczpospolita" - "Dobra Firma" 5.10.2009.
  6. Ustawa z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2008, nr 63, poz. 393, ze zm.
  7. Ustawa z 2 sierpnia 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2007, nr 155, poz. 1095.
  8. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223.
  9. Ustawa z 7 października 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu, DzU 2009, nr 166, poz. 1317.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu