BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziej-Hajdo Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Surowiec Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych : korzyści i bariery
Project Finance SMES from EU Funds Barriers and Benefits
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 535-547, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie projektów, Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne, Bariery przedsiębiorczości
Projects financing, Source of financing, Small business, EU funds, Barriers to entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie zarówno korzyści, jak i barier, które są udziałem polskich przedsiębiorstw sektora MSP na etapie pozyskiwania funduszy europejskich i ich rozliczania.(fragment tekstu)

The article shows how SME can develop on the EU market using the EU founds. Difficulties for Polish entrepreneurs who want to apply for union funds were shown and also benefi ts which they can achieve after implementation of union funds.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  2. Nowa definicja dla MSP. Poradnik użytkowników i wzór oświadczenia, Komisja Europejska 2006, http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterpise_policy/sme_defi nition/ index_pl.htm.
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. UE z 9.08.2008, L 214.
  4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE z 31.07.2006, L 210.
  5. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
  6. http://www.mrr.gov.pl.
  7. http://www.wrotamalopolski.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu