BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poniatowska Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według międzynarodowych i polskich standardów rachunkowości
Provisions and Accrued Expenses According to International and Polish Accounting Standards
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 607-619, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rezerwy, Rozliczenia, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Reserves, Settlements, International Accounting Standards (IAS)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie sposobu definiowania, ujmowania, wyceny i ujawniania rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w regulacjach MSSF i polskiego prawa rachunkowości oraz wykazanie różnic w tym zakresie.(fragment tekstu)

The article deals with the issue of provisions and accrued expenses according to International Accounting Standards and Polish accounting regulations. The aim of the article was to present and compare regulations of IFRSs and the Polish Accounting Standards for the provisions and accrued and show the main differences between them. Content of this article was based on IAS 37 and Polish Accounting Act and Polish Accounting Standard 6.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierusz J., Gierusz M., Rezerwy w prawie bilansowym i handlowym, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/1, Gdańsk 2009.
  2. Krzywda D., Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe, "Rachunkowość" 2008, nr 9.
  3. KSR 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe. Załącznik do uchwały nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.
  4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007 obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje, SKwP, IASB, Warszawa-Londyn 2007.
  5. MSR 37 Rezerwy zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, red. S. Sojak, Difin, Warszawa 2007.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223.
  7. Zabawa D., Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Rodzaje i prezentacja w bilansie, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2003, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu