BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Możliwości ograniczania ryzyka związanego z wyborem formy podatku
Risk Optimisation Income Tax Forms
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 621-632, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Prawo podatkowe, Ryzyko podatkowe, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Forma opodatkowania
Tax regulations, Tax risk, Individual income tax, Form of taxation
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza możliwości wpływu podatnika, będącego osobą fi zyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, na formę podatku dochodowego w ciągu roku podatkowego, a przez to ograniczanie ryzyka podatkowego. Zarządzanie ryzykiem podatkowym odbywa się przez doprowadzenie do kontrolowanej utraty prawa do stosowania dotychczasowej formy podatku, która okazała się, już trakcie roku podatkowego, nieopłacalna względem innej formy opodatkowania. Możliwość wpływania na ryzyko podatkowe wynika z faktu, że te same cele gospodarcze mogą być realizowane przy stosowaniu różnych konstrukcji podatkowych. Możliwości te są jednak ograniczone do określonych podatników.(fragment tekstu)

The occurrence of the tax risk is inherent in running a business. Making decisions on taxation may increase risk, Undoubtedly, the degree of freedom affects tha scale of the taxpayer's risks and the possibility of its formation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ickiewicz J., Obciążenia fi skalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
  2. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  3. Zdanowicz J., Utrata prawa do zryczałtowanych form opodatkowania podatku dochodowym od osób fizycznych, "Monitor Podatkowy" 2000, nr 8, s. 10-19.
  4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, DzU 2006, nr 183, poz. 1353, ze zm.
  5. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930, ze zm.
  6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2010, nr 51, poz. 307.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu