BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński), Szwajlik Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Usługi profesjonalne w organizacjach klastrowych
Professional Services in Cluster Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 28, s. 197-206, tab.
Słowa kluczowe
Organizacje klastrowe, Zarządzanie, Klastry, Usługi
Cluster organizations, Management, Business cluster, Services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano aspekt zarządzania organizacjami klastrowymi. Dotyczy on oferowania przez organizacje klastrowe usług profesjonalnych, które są podejmowane na rzecz członków i inicjatyw klastrowych. To podejście umożliwia lepsze dostosowanie oferty usługowej do potrzeb i oczekiwań członków klastrów, w którym działają przedsiębiorcy, jednostki naukowe i rządowe. Zróżnicowanie tych podmiotów powoduje, że uczestnicy klastra mają odmienne oczekiwania odnośnie do efektów, jakie mają wynikać z angażowania się i ich uczestniczenia w klastrze. Wynika to z faktu, że organizacje klastrowe, po pierwsze, działają w relacji koopetycji (jednoczesnej kooperacji i konkurencji) i po drugie - inicjatywy przyjmują charakter organizacji sieciowej, a te determinują sposób zarządzania organizacją klastrową i ofertą usługową klastra. (abstrakt oryginalny)

The article describes the aspect of cluster management organizations. It concerns the cluster organizations offering professional services that are undertaken for the benefi t of members and cluster initiatives. This approach allows better adjustment of supply of services to the needs and expectations of cluster's members (enreprenuers, academia and government). Differentiation of these entities means that cluster participants have different expectations about the effects that are the result of their involvement in the cluster. Even more cluster organizations operate in relation of coopetition (cooperating and competing at the same time) and the nature of the organization they take from the network. It determines this cluster organizations management as well as cluster services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M.E. Porter, Location, Competition and Economic Development, Local Clusters in Global Economy, "Economic Development Quarterly" 2000, Vol. 14, Issue 1, s. 15- 20.
  2. M.E. Porter, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 282-284.
  3. M. Mitręga, Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego im. O. Langego w Katowicach, Katowice 2010, s. 63-65.
  4. W ten sposób klaster ujmuje J. Góra, budując model jego dynamiki, http://www.instytut. info/IVkonf/referaty/Gora.pdf (dostęp z dn. 12.12.2011).
  5. Regionalne aspekty zarządzania, red. A. Pomykalski, B. Kaczmarczyk, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2008, s. 36.
  6. Klastry - recepta na sukces Pomorza, red. M. Dzierżanowski, 2008, http://www.pomorskie. klastry.pl(dostęp z dn. 10.10.2010).
  7. J. Staszewska, Klaster perspektywą dla przedsiębiorców..., s. 68.
  8. Cluster Management Excellence, Vol. 1, Network Services, Federal Ministry of Economics and Technology Public Relations Department, Germany, January 2009, s. 20.
  9. Cluster Management Excellence.., s. 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu