BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostrowska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wybrane aspekty procesu zakupu dokonywanego w internecie
Specific Nature of Purchase Process by the Internet
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2013, nr 28, s. 129-139, rys.
Słowa kluczowe
Internet, Marketing internetowy, Handel elektroniczny
Internet, e-marketing, e-commerce
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki procesu zakupowego mającego miejsce w przestrzeni wirtualnej, czyli Internecie. Autorka pokazała, na bazie klasycznej teorii procesu zakupu, jak przebiega on w przypadku zakupów dokonywanych online, zwłaszcza w sklepach internetowych. Wskazane zostały podobieństwa, ale przede wszystkim wypunktowano istotne różnice, które mogą stwarzać dla sprzedających określone szanse i zagrożenia. (abstrakt oryginalny)

The article aims to show specificity of purchasing process which takes place in the Internet. The author showed how the classical theory of the purchasing process, looks in the case of purchases on line - via remote connection with the store. It were shown the similarities, but mainly were outlined essential differences, which may create specific opportunities for sellers but also risks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. I. Zdonek, Hierarchia reakcji konsumenta jako podstawa konstrukcji stron www, "Marketing i Rynek" 2007, nr 3, s. 8-9.
 2. K. Mazurek-Łopacińska, Zmiany w zachowaniach przedsiębiorstw wobec klientów, w: Marketing u progu XXI wieku, red. A. Czubała, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2001, s. 235-236.
 3. R. Jędrkowiak, CRM dla ambitnych, "Modern Marketing" 2001, nr 2, s. 42.
 4. D.C. Arnott, S. Bridgewater, Internet, Interaction and Implications for Marketing, "Marketing Intellingence & Planning" 2002, Vol. 20, No. 2, s. 91-92.
 5. Ph. Kotler, Marketing, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005, s. 204.
 6. B. Mikołajczyk, R. Wolny, Marki dóbr i usług w opinii konsumentów, "Marketing i Rynek" 2004, nr 4, s. 32.
 7. Por. I. Ostrowska, Model kształtowania lojalności konsumentów w stosunku do marki. Na podstawie wybranych produktów konsumpcyjnych, "Rozprawy i Studia" t. (DCCC LXII) 788, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 93-95.
 8. M. Mitręga, Marketing relacji - teoria i praktyka, CeDeWu.pl, Warszawa 2005, s. 24.
 9. Por. S. Kaczmarczyk, Lojalność nabywcy i metody jej badania, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1004, Wrocław 2003, s. 226-227.
 10. M. Cyganek, Z satysfakcją samoobsłużony, "Marketing w Praktyce" 2005, nr 3, s. 14-15.
 11. M. Kaczmarek, Strategia segmentacji klientów detalicznych, "Bank" 2002, nr 2, s. 39.
 12. Szerzej na ten temat: M. Czuba, Tworzenie zyskownych społeczności wirtualnych, "Marketing w Praktyce" 2003, nr 11, s. 45-47
 13. A. Krasowski, Sieciowa lojalność, "Business Sales", czerwiec 2000, s. 32-34.
 14. H. Szulce, K. Janiszewska, Zakres i możliwości badania lojalności nabywców, w: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1004, Wrocław 2003, s. 238- 239.
 15. M. Węgorkiewicz, W. Węgorkiewicz, Personalizacja buduje lojalność, "Marketing w Praktyce" 2002, nr 4, s. 58-59.
 16. Badania przeprowadzone przez firmę Forrester Research za: M. Musioł, Przyzwolenie wzmacnia więź z klientem, "Marketing w Praktyce" 2003, nr 1, s. 54.
 17. G. Gregorczyk, Niezadowoleni najcenniejsi, "Businessman" 2000, nr 1, s. 87
 18. M. Cieślak-Grzegorczyk, Bezcenny głos klienta, "Modern Marketing" 2001, nr 6, s. 37
 19. J. Karolak, Internet siecią lojalnych klientów?, "Modern Marketing" 2001, nr 10, s. 27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu