BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupski Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Stańczyk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wielopoziomowość relacji : strategia - kultura organizacji
Źródło
Przegląd Organizacji, 2009, nr 12, s. 8-10, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Kultura organizacji, Równowaga, Podejście zasobowe w zarządzaniu, Przedsiębiorstwo wobec zmian
Corporation strategies, Corporate culture, Balance, Resource approach in management, Changes in the company
Uwagi
summ.
Abstrakt
Kultura organizacji powinna być tak kształtowana, by wspierała strategię, choć nie należy zapominać, że sama strategia również determinuje kulturę organizacji. Z jednej strony strategia wyznacza kierunek rozwoju kultury organizacyjnej (kultura zorientowana strategicznie), a z drugiej strony, kultura określa ramy, które stanowią silne ograniczenia procesu implementacji i realizacji strategii organizacji. Celem artykułu jest przedstawienie wszechstronnego charakteru relacji strategia - kultura organizacji. W opracowaniu przyjęto explicite następujące założenia: • wartości kulturowe mają wpływ na określone zachowania strategiczne organizacji, • strategia determinuje określone wzorce zachowań społecznych w organizacji. (abstrakt oryginalny)

Researchers have for some time been interested in the relationship between the strategy and culture of an organization. In this article the authors discuss the most widely-held view on the nature of this relationship, and then suggest an alternative explanation. So, this paper analyzes the relationships between selected aspects of organizational culture and strategy. Organization culture, which is treated as a shared set of norms and values, is analyzed with respect to strategies, but the problem is interpreted on different levels. Explicit taken statement says that company's strategic behaviour is related to the organizational culture and values. On the other hand, the strategy has significance influence on social, organizational living. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ANSOFF H.I., Zarządzanie Strategiczne, PWE, Warszawa 1988.
 2. BJERKB B., Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 3. BRATNICKI M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 4. CHANDLER A., Strategy and Structure, MIT Press, Cambrigde 1962.
 5. KRUPSKI R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku super elastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 6. KRUPSKI R., Operacjonalizacja strategii przedsiębiorstwa działającego w turbulentnym otoczeniu, w: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 81. Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, K. Zimniewicz (red.), AE, Poznań 2006.
 7. KRUPSKI R., STAŃCZYK S., Strategia przedsiębiorstwa w wymiarach kultury organizacyjnej, w: Kulturowe i kadrowe problemy internacjonalizacji przedsiębiorstw, P. Wachowiak (red.), SGH, Warszawa 2008.
 8. OBŁÓJ K., Strategia przetrwania organizacji, PWN, Warszawa 1987.
 9. OBŁÓJ K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, wyd. II, PWE, Warszawa 2007.
 10. PEARCE II, J.A., ROBINSON R.H. JR, Strategie Management, wyd. 3, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, IŁ 1985.
 11. ROMANOWSKA M., Dostosowanie strategii przedsiębiorstwa do jego zasobów, w: Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, R. Krupski (red.), WWSZiP, Wałbrzych 2006.
 12. STAŃCZYK S., Triada przewagi konkurencyjnej w warunkach niepewności, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1114. SERIA: Zarządzanie 4: Metody badawcze w zarządzaniu -aspekt teoretyczny i praktyczny, M. Przybyła (red.), Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 13. STAŃDA A., Kultura organizacyjna i strategia przedsiębiorstwa. Związki, dopasowania, zmiana, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, tom II, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 14. STAŃDA A., Kultura organizacyjna w perspektywie strategicznej, w: Zeszyty Naukowe nr 33, Współczesne tendencje w zarządzaniu, K. Zimniewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu