BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banasikowska Janina (University of Economics in Katowice, Poland), Sołtysik-Piorunkiewicz Anna (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Conception and State of the Implementation of E-administration in Poland
Koncepcja i stan realizacji e-administracji w Polsce
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 117, s. 11-20, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Creativity support systems, methods, and applications
Słowa kluczowe
e-administracja, Administracja publiczna, Społeczeństwo informacyjne, Informatyzacja administracji państwowej, Technologia informacyjna
e-government, Public administration, Information society, Computerization of state administration, Information Technology (IT)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy realizacji europejskiej idei budowy społeczeństwa informacyjnego, w którą wpisuje się wdrożenie systemów administracji publicznej w Polsce. Budowa e-Administracji w Polsce jest zagadnieniem niezwykle ważnym ze względu na fakt, iż stanowi kluczową rolę w transformacji na drodze do społeczeństwa informacyjnego. Unia Europejska dąży do stworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej, wzmocnienia innowacji i inwestycji w badaniach nad technologiami informacyjnokomunikacyjnymi oraz stworzenia integracyjnego europejskiego społeczeństwa informacyjnego. Celem artykułu jest przegląd usług e-Administracji oraz określenie bieżącego stanu realizacji tych usług w Polsce. Artykuł przedstawia koncepcję e-Administracji oraz przewidywane korzyści z wdrożenia systemów administracji publicznej. Autorki dokonały przeglądu usług administracji publicznej, odnosząc się do istoty e-Administracji w Polsce na tle europejskich doświadczeń.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the implementation of the European idea of building an information society based on the implementation of systems of public administration in Poland. The development of e-Administration is a very important issue, because of the key role in the transformation into an information society. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bliźniuk G.: Plan informatyzacji państwa na lata 2007-2010. MSWiA, Warszawa 2007.
 2. Boć J.: Prawo administracyjne. Kolonia Limited, Wrocław 2010.
 3. Program Operacyjny: Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne 2007-2013. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2005.
 4. Płonka J.: Administracja publiczna. W: Encyklopedia Zarządzania. Wydawnictwo ez, http://mfiles.pl/pl/index.php/Administracja_publiczna, [17.04.2012].
 5. Raport Bangemanna: Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo globalnej informacji, http://cyberbadacz.republika.pl/raport_bangemanna.html, [17.04.2012].
 6. Społeczeństwo Globalnej Informacji w warunkach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, http://kbn.icm.edu.pl/cele/index1.html, [17.04.2012].
 7. http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/46/193/ePUAP2.html, [17.04.2012].
 8. http://www.mswia.gov.pl/ftp/informatyzacja/6454.pdf, [17.04.2012].
 9. http://www.mswia.gov.pl/ftp/informatyzacja/6453.pdf, [17.04.2012].
 10. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, http://www.mswia.gov.pl/portal/SZS/495/6271/Strategia_rozwoju_spoleczens twa_informacyjnego_w_Polsce_do_roku_2013__dokument_p.html, [17.04.2012].
 11. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007 -2013. Opinia PIIT do projektu, http://www.piit.org.pl/_gAllery/19/15/1915/7604.pdf, [17.04.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu