BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łękawa Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Absorpcja środków z unii europejskiej w gminach województwa dolnośląskiego
The EU Funds Absorption in Communes of the Lower-Silesian Voivodeship
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 108, s. 457-466, bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : finanse publiczne
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Fundusze unijne, Gmina, Środki unijne
Structural funds, EU funds, District, EU funds union
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza absorpcji środków z UE w gminach województwa dolnośląskiego w aspekcie oceny jakości zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Analiza została przeprowadzona w oparciu o dane dotyczące podpisanych umów o dofinansowanie projektów, zamieszczone na witrynach internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (fragment tekstu)

The paper presents an analysis of the EU funds absorption in communes of the Lower-Silesian voivodeship from the viewpoint of quality of managing a self-government entity. The effectiveness of local self-government in acquiring the EU funds can be expressed by means of an absorption index, that shows the volume of acquired funds per capita of the commune's population. The absorption index put forward in the paper can be applied for the assessment of quality of commune management, because - as it is argued in the paper - an efficient local administration fosters the acquisition and usage of the EU funds. This is true as regards the functioning of an agency, work organization, work teams, and also strategic planning in a commune. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Flieger M.: Jak gminy usprawniają absorpcję funduszy UE? "Wspólnota" 2008, nr 31.
  2. Jastrzębska M.: Uwarunkowania absorpcji środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne. Red. L. Patrzałek. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 173. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
  3. Pander W.: Mechanizmy skutecznego wykorzystania środków dla polityki spójności na poziomie lokalnym. W: Fundusze europejskie w gminach. Rozwój lokalny, wykorzystanie środków UE, rekomendacje dla samorządów. Red. M. Stawicki. Warszawa 2009.
  4. Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wrocław 2007.
  5. Witryna internetowa Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
  6. Witryna internetowa Portalu Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  7. Witryna internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego: www.rpo.dolnyslask.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu