BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bludnik Izabela, Wallusch Jacek
Tytuł
Zmiany poziomu dobrobytu w modelach wielorakiej równowagi
Changes in Welfare in the Multiple Equilibria Models
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 101, s. 31-42, rys.
Tytuł własny numeru
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : teoretyczne ujęcie dobrobytu
Słowa kluczowe
Równowaga wielokrotna, Dobrobyt
Multiple equilibria, Prosperity
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy prezentujemy dwie klasy modeli teoretycznych - neokeynesowskie modele samospełniających się oczekiwań oraz modele polityki pieniężnej. Na ich przykładzie omawiamy przyczyny powstawania wielorakiej równowagi oraz ewentualne sposoby (całkowitej lub częściowej) neutralizacji jej negatywnych konsekwencji makroekonomicznych. Następnie prezentujemy symulacje wpływu szoku realnego na wzrost zmienności inflacji i produkcji, ilustrując w ten sposób spadek dobrobytu społecznego wywołany zjawiskiem wielości stanów równowagi. (fragment tekstu)

Extrinsic uncertainty, multiple equilibria and sunspot shocks have changed the standards of economic modelling. An equilibrium may exist even if a market is equilibrated by more than one price and more than one quantity. Real indeterminacy, however, is not a desired feature. In this paper we present the reason why authorities of any kind act in a way that ensures determinacy and uniqueness of equilibrium. We describe two groups of models explaining the origins and effects of the multiple equilibria. The first group consists of New Keynesian models dealing with the co-ordination failures, whilst the second one consists of monetary models. The latter is not necessarily of the New Keynesian descent. Next, we present the most important wealth-reducing effect of sunspot shocks, namely the increasing volatility. Due to the self-fulfilling expectations the variances of output and inflation increases, and so does the uncertainty. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J.M. Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money. Macmillan, London 1936;
 2. M. Kalecki: Parę uwag o teorii Keynesa. "Ekonomista" 1936, nr III.
 3. T.J. Sargent, N. Wallace: "Rational" Expectations, the Optimal Monetary Policy, and the Optimal Money Supply Rule. "Journal of Political Economy" 1975, Vol. 83, No. 2.
 4. O. Blanchard, Ch.M. Kahn: The Solution of Linear Difference Models under National Expectations. "Econometrica" 1980, Vol. 48, No. 5.
 5. D. Cass, K. Shell: Do Sunspot Matter? "Journal of Political Economy" 1983, Vol. 91, No. 2
 6. D. Cass, K. Shell: Sunspot Equlibrium in an Overlapping-Generations Economy with an Idealized Contingent- -Commodities Market. W: Economic Complexity: Chaos, Sunspots, Bubbles, and Nonlinearity. Red. W.A. Barnett, J. Geweke, K. Shell. Cambridge University Press, Cambridge 1989.
 7. R. Clarida, J. Galí, M. Gertler: Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory. "Quarterly Journal of Economics" 2000, Vol. 115, No. 1.
 8. C.T. Carlstrom, T.S. Fuerst: Forward-Looking Versus Backward-Looking Taylor Rules. Working Paper No. 00-09, Federal Reserve Bank of Cleveland 2000.
 9. T. Lubik, F. Schorfheide: Computing Sunspot Equilibria in Linear Rational Expectations Models. "Journal of Economic Dynamics and Control" 2003, Vol. 28, No. 2.
 10. M. Marzo, T. Lubik: An Inventory of Simple Monetary Policy Rules in a New Keynesian Macroeconomic Model. "International Review of Economics & Finance" 2007, Vol. 16, No. 1.
 11. G.A. Akerlof, J.L. Yellen: A Near-Rational Model of the Business Cycle, with Wage and Price Inertia. "Quarterly Journal of Economics" 1985, Vol. 100, No. 4, Supplement
 12. N.G. Mankiw: Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly. "Quarterly Journal of Economics" 1985, Vol. 100, No. 2
 13. O.J. Blanchard, N. Kiyotaki: Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand. "American Economic Review" 1987, Vol. 77, No. 4.
 14. P.A. Diamond: Aggregate Demand Management in Search Equilibrium. "Journal of Political Economy" 1982, Vol. 90, No. 5
 15. M. Weitzman: Increasing Returns and the Foundations of Unemployment Theory. "Economic Journal" 1982, Vol. 92, No. 368
 16. G. Woglom: Underemployment Equilibrium with Rational Expectations. "Quarterly Journal of Economics" 1982, Vol. 97, No 1
 17. J. Bryant: A Simple Rational Expectations Keynes-Type Model. "Quarterly Journal of Economics" 1983, Vol. 98, No. 3
 18. N. Kiyotaki: Multiple Expectational Equilibria under Monopolistic Competition. "Quarterly Journal of Economics" 1988, Vol. 103, No. 4.
 19. J. Silvestre: The Market-Power Foundations of Macroeconomic Policy. "Journal of Economic Literature" 1993, Vol. 31, No. 1.
 20. B. Bernanke, M. Woodford: Inflation Forecast and Monetary Policy. "Journal of Money, Credit and Banking" 1997, Vol. 29, No. 4
 21. S.J. Turnovsky: Methods of Macroeconomic Dynamics. Wyd. 2., MIT Press 2000.
 22. Ch. Sims: Solving Linear Rational Expectations Models. "Computational Economics" 2002, Vol. 20, No. 1-2.
 23. E. Panek: Ekonomia matematyczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000
 24. J. Wallusch: Szoki podażowe i nieokreśloność równowagi przy niestacjonarnej inflacji. W: Ekonomia - wczoraj, dziś i jutro. Red. I. Bludnik, M. Ratajczak, J. Wallusch. Zeszyty Naukowe UEP, Poznań 2011, nr 190.
 25. P. Howitt: The Keynesian Recovery. "Canadian Journal of Economics" 1986, Vol. 19, No. 4
 26. D. Colander: The New, the Neo, and New-Neo. "Methodus" 1992, Vol. 4, No. 1
 27. H. van Ees, H. Garretsen: On the Contribution of New Keynesian Economics. "Eastern Economic Journal" 1992, Vol. 18, No. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu