BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamowicz Elżbieta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Walczyk Konrad (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Fakty empiryczne w danych jakościowych : : Z badań koniunktury IRG SGH
Stylised Facts in Data out of RIED Business Cycle Research
Źródło
Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 90, s. 39-65, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Badanie koniunktury - zwierciadło gospodarki. Cz. 1
Słowa kluczowe
Wahania koniunkturalne, Badania empiryczne
Business fluctuations, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Poszukiwanie przyczyn wahań koniunkturalnych odbywa się dwutorowo. Jedni badacze koncentrują swoją uwagę na podstawach teoretycznych, poszukując teorii i modeli wyjaśniających przyczyny i mechanizm wahań cyklicznych. Inni koncentrują się na poszukiwaniu prawidłowości towarzyszących kolejnym cyklom. Wyniki ich badań są prezentowane jako fakty empiryczne. Przedmiotem analizy w artykule są fakty empiryczne, odzwierciedlane w danych jakościowych, gromadzonych w badaniach koniunktury metodą testu. Zakres badania jest ograniczony do przemysłu przetwórczego. Do analizy wybrano siedem zmiennych, monitorowanych w teście koniunktury: wskaźnik koniunktury w przemyśle, produkcję, zamówienia, zapasy, ceny, zatrudnienie i sytuację finansową przedsiębiorstw. Zmienną referencyjną jest jednopodstawowy indeks produkcji sprzedanej przemysłu przetwórczego. Słowa (abstrakt oryginalny)

The research on causes of business cycles goes two ways. Some researchers focus on theoretical foundations, looking for theories and models that would explain an origin and mechanism of cyclical fluctuations. Others try seeking for regularities associated with subsequent cycles that are called stylized facts. The paper deals with stylized facts that are reflected in business surveys data. The scope of the study is narrowed to the manufacturing industry only. We have selected 7 variables surveyed: business indicator, production, total orders, finished goods inventories, prices, employment and financial situation of manufacturing firms. The fixed-base index of sold manufacturing production is taken for reference. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrew B. Abel, Ben Shalom Bernanke, Macroeconomics, Wesley, Reading 1992 .
 2. Elżbieta Adamowicz, Użyteczność badań koniunktury dla polityki ekonomicznej, w: Analiza tendencji rozwojowych w polskiej gospodarce na podstawie testu koniunktury. Metody i wyniki, pr. zb. pod red. Elżbiety Adamowicz, Marka Męczarskiego i Marii Podgórskiej, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 70, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001, s. 11-27 .
 3. Elżbieta Adamowicz, Sławomir Dudek, Dawid Pachucki, Konrad Walczyk, Wahania cykliczne w Polsce i strefie euro, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej", nr 89, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 4. Elżbieta Adamowicz, Maria Podgórska, Changes in Polish firms behavior during 1986-1996, w: Selected Papers submitted to the 23rd CIRET Conference 1997 in Helsinki, pr. zb. pod red. Karla Oppenländera, Güntera Posera i Sandry Waller, CIRET Studien nr 53, Centre for International Research on Economic Tendency, Institut für Wirtschaftsforschung, Monachium 1999.
 5. Sumru G. Altug, Business cycles. Fact, fallacy and fantasy, World Scientific, Singapur 2010.
 6. Maria Bieć, Test koniunktury. Metody, techniki, doświadczenia, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 48, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1996.
 7. Gerhard Bry, Charlotte Boschan, Cyclical analysis of time series: Selected procedures and computer programs, National Bureau of Economic Research, Nowy Jork 1971.
 8. Arthur Frank Burns, Wesley Clair Mitchell, Measuring business cycles, National Bureau of Economic Research, Nowy Jork 1946.
 9. Business cycles and depressions. An encyclopedia, pr. zb. pod red. Davida Glasnera, Garland Publishing, Nowy Jork, Londyn 1997.
 10. Lawrence J. Christiano, Terry J. Fitzgerald, The business cycle: It's still a puzzle, "Economic Perspectives", vol. 22, nr 4, 1998, s. 56-83.
 11. Francis X. Diebold, Glenn D. Rudebusch, Five questions about business cycles, "Economic Review", 2001, s. 1-15.
 12. Maria Drozdowicz-Bieć, Charakterystyka wskaźników wyprzedzających, w: Diagnozy i prognozy stanu gospodarki w świetle badań koniunktury, pr. zb. pod red. Elżbiety Adamowicz, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 73, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002, s. 41-51.
 13. Sławomir Dudek, Konrad Walczyk, Business climate indicators to predict economic activity, w: Composite indicators of business activity for macroeconomic analysis, pr. zb. pod red. Zbigniewa Matkowskiego, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 74, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, s. 283-298 .
 14. Philip A. Klein, Geoffrey Hoyt Moore, Monitoring growth cycles in market-oriented countries. Developing and using international economic indicators, Ballinger, Cambridge 1985.
 15. Narayana R. Kocherlakota, The equity premium: It's still a puzzle, "Journal of Economic Literature", vol. 34, nr 1 (marzec), 1996, s. 42-71.
 16. Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych, pr. zb. pod red. Marka Rekowskiego, Akademia, Poznań 1997.
 17. Tjalling Charles Koopmans, Measurement without theory, "Review of Economic Statistics", vol. 29, nr 3 (sierpień), 1947, s. 161-172; przedruk w Readings in business cycles, pr. zb. pod red. Roberta A. Gordona i Lawrence'a R. Kleina, Irwin, Homewood 1965, s. 186-203.
 18. Robert Emerson Lucas Jr, Studies in business cycle theory, Massachusetts Institute of Technology Press, Cambridge 1981.
 19. Zbigniew Matkowski, Economic sentiment indicators, w: Composite indicators of business activity for macroeconomic analysis, pr. zb. pod red. Zbigniewa Matkowskiego, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 74, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, s. 233-269 .
 20. Zbigniew Matkowski, Syntetyczne wskaźniki koniunktury dla gospodarki polskiej. Edycja 2000, w: Diagnozowanie kondycji gospodarki polskiej. Rekomendacje dla polityki gospodarczej, pr. zb. pod red. Elżbiety Adamowicz, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 67, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001, s. 135-197.
 21. Wesley Clair Mitchell, Business cycles: the problem and its setting, National Bureau of Economic Research, Nowy Jork 1927.
 22. Geofrey Hoyt Moore, Business cycles, inflation and forecasting, "Studies in Business Cycles", nr 24, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1983.
 23. Karl Heinrich Oppenländer, Business cycle survey data: definition, importance and application, referat przedstawiony podczas 26 Konferencji CIRET, Tajpej 2002.
 24. Edward Christian Prescott, Theory ahead of business cycle measurement, "Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review", vol. 10, nr 4 (jesień), 1986, s. 9-22 .
 25. Brian Snowdon, Howard R. Vane, Modern macroeconomics: Its origins, development, and current state, Elgar, Northampton 2005.
 26. Karol Szeplewicz, Wskaźniki wyprzedzające koniunktury, w: Zmiany aktywności gospodarczej w świetle wyników badań koniunktury, pr. zb. pod red. Elżbiety Adamowicz, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego", nr 87, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, s. 33-64.
 27. The joint harmonized EU programme of business and consumer surveys. User guide, Komisja Europejska (Directorate-General for Economic and Financial Affairs), Bruksela 2007 (4 lipca).
 28. Victor Zarnowitz, Business cycles. Theory, history, indicators, and forecasting, University of Chicago Press, Chicago i Nowy Jork 1992.
 29. Victor Zarnowitz, Orders, production and investment. A cyclical and structural analysis, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1973.
 30. Victor Zarnowitz, Recent work on business cycles in historical perspective: A review of theories and evidence, "Journal of Economic Literature", vol. 23, nr 2 (czerwiec), 1985, s. 523-580.
 31. Victor Zarnowitz, Geoffrey Hoyt Moore, Major changes in cyclical behavior, w: The American business cycle today: Continuity and change, pr. zb. pod red. Roberta Gordona, National Bureau of Economic Research, Cambridge 1986, s. 519-582.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu