BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iskra Daniel (University of Economics in Katowice, Poland), Czernik Tadeusz (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Maximal loss and value at risk : portfolio analysis - a comparison
Źródło
Scientific Publications / University of Economics in Katowice. Mathematical, econometrical and computer methods In finance and insurance 2010, 2012, s. 16-35, wykr.
Słowa kluczowe
Finanse, Ocena ryzyka, Straty gospodarcze
Finance, Risk assessment, Economic losses
Abstrakt
In the paper, the authors present and compare the strategics of portfolio optimization, taking into account the risk measures such as Value at Risk and Maximum Loss, in both cases, the acceptable level ofloss was assumed., The authors chose the structure of portfolio so that the probability of losses bigger than acceptable one is minimal. Dynamics of shares' prices included in the investment portfolio arc described by Geometric Brownian Motion.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Acar E., James S., Maximum loss and maximum drawdown in financial 'markets. "International Conference Forecasting Financial Markets", London 1997
 2. Alexander C., Market Risk Analysis: Value at Risk Models, Vol. IV, John Wiley & Sons. England, 2008
 3. Alexander G.J., Baptista A.M., CVaR as a measure of risk: implications for portfolio selection. Annual Conference Paper No. 235, EFA 2003
 4. Antosik P., Mikusiński J., Sikorski R., Teoria dystrybucji. Podejście ciągowe, Mir. 1976 (in Russian)
 5. Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., and Heath, D., Coherent Measures of Risk, "Mathematical Finance", 1999, 9, 203-228
 6. Czernik T., Maksymalna strata jako miara ryzyka, Modelowanie Preferencji a Ryzyko, [cci.] T. Trzaskalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003
 7. Czernik T, Miary ryzyka z rodziny ML, Prace Naukowe Akadcmii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 991, 91-97
 8. Czernik T., Optymalizacja pewnej strategii inwestycyjnej z punktu widzenia maksymalnej straty, Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2004, nr 389
 9. Gaivoronski A. A., Pflug G.. Value at risk in portfolio optimization: properties and computational approach, NTNU, Department of Industrial Economics and Technology Management, Working Paper, July 2000
 10. Holton G.A., Value at Risk. Theory and Practice, Academic Press, USA, 2003
 11. Iskra D., Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na wartość narażoną na ryzyko. [in:| Metody Matematyczne Ekonometryczne i Informatyczne w Finansach i Ubezpieczeniach, [cd.] P. Chrzan, Część II, 33-41, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006
 12. Iskra D., VaR - optymalny liniowy portfel inwestycyjny z ograniczeniami. Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje*światowe a polski rynek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005
 13. Jorion P., Value at risk: the new benchmark for managing financial risk 2nd edition, McGraw-Hill, 2001
 14. Jurek W., Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004
 15. Klebaner F.C., Introduction to stochastic calculus with applications. Imperial College Press 2005
 16. Oksendal B., Stochastic Differentia Equations, Springer, New York 2003
 17. Papoulis A., Probability, Random Variables and Stochastic Processes, McGraw Hill Higher Education 2002
 18. Rockafellar R.T., Uryasev S., Optimization of Conditional Value at Risk, "The Journal of Risk" 2000, Vol. 2, No. 3. 21-41
 19. Shreve S.E., Stochastic Calculus for Finance II. Continues-Time Models, Springer, New York 2004
 20. Szegӧ G. [ed.], Risk measures for ¡he 21st century, John Wiley & Sons, 2004
 21. Wilmott P., Paul Wilmott On Quantitive Finance, John Wiley & Sons, England, 2006
 22. Zemanian AJ I., Teoria dystrybucji i analiza transformat, PWN, Warszawa 1969
Cytowane przez
Pokaż
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu