BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemiec Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Znaczenie benchmarkingu w zarządzaniu osiągnięciami (Performance Management)
The Importance of Benchmarking in the Performance Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 173-191, rys., bibliogr. poz. 25
Słowa kluczowe
Benchmarking
Benchmarking
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiono rolę benchmarkingu w zarządzaniu osiągnięciami oraz różne formy benchmarkingu. Benchlearning, jedna z najbardziej wysublimowanych form, został zidentyfikowany jako istotne narzędzie w siedmiu obszarach zrozumienia i wyjaśnienia strategicznego kontekstu organizacji, co stanowi pierwszy krok implementacji i rewizji procesu zarządzania osiągnięciami. (abstrakt oryginalny)

The purpose for this article was presentation of the benchmarking role in Performance Management. In the article ware presented different forms of benchmarking. Benchlearning, one of the most sophisticated form, was identified as an important tool in seven areas of understanding and clarifying the strategic context, which is the first step inimplementing and revising performance management process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahmed P.K., Rafi q M., Integrated benchmarking: a holistic examination of select techniques for benchmarking analysis, "Benchmarking for Quality Management and Technology" 1998, No. 3.
 2. Argyris Ch., Double Loop Learning in Organizations, "Harvard Business Review" Sept- Oct 1978.
 3. Argyris Ch., Teaching Smart People to Learn, "Harvard Business Review" May- June 1991.
 4. Benchmarking. Introduction and main principles applied to company benchmarking, European Commission, Quality series no. 7, Brussels 1998.
 5. BPM Group, www.bptg.org
 6. Czyż-Gwiazda E., Benchmarking. Benchmark Index, czyli jak porównywać się z najlepszymi?, Centrum Benchmarkingu Polska - TÜV NORD Polska, Katowice 2006.
 7. Frolick M.N., Ariyachandra T.R., Business performance management: One truth. Information System Management, Winter 2006.
 8. Jabłoński M., Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.
 10. Karlöf B., Östblom S., Das Benchmarking Konzept. Wegweiser zur Spitzenleistung in Qualität und Produktivität, Verlag Vahlen, München 1993.
 11. Keegan R. (red.), Benchmarking facts. A European Perspective, Forbairt Ireland, 1998.
 12. Keegan R., O'Kelly E., McCarron P., Benchmarking: best practice for SME owner/managers, Irish Best Practice Forum, Dublin 2006.
 13. Kuczewska J., Europejska procedura bechmarkingu. Programy i działania, PARP, Warszawa 2007.
 14. Kulmala J., Benchmarkingin ammatillisen aikuiskoulutuskeskuksen toiminnan kehittämisen välineenä, Acta Universitatis Tamperensis 663, Tampere 1999.
 15. Kyrö P., Revising the concept and forms of benchmarking, "Benchmarking: An International Journal" 2003, Vol. 10, No. 3.
 16. Marr B., Strategic Performance Management - Leveraging and Measuring Your Intangible Value Drivers, Elsevir Press, Oxford 2006.
 17. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 18. Pall G.A., Quality Process Management. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New York 1987.
 19. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 20. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 21. Porter M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.
 22. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 23. Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy oceny pracowników, Ofi cyna a Wolters Kulwer business, Warszawa 2011.
 24. Sitko-Lutek A., Polskie fi rmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 25. Watson G.H., Strategic Benchmarking Reloaded with Six Sigma. Improve Your Company's Performance Using Global Best Practice, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu