BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Performance Measurment w tworzeniu wartości małych i średnich przedsiębiorstw
Performance Measurement in Value Creation of Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 235-248, Rys., tab., bibliogr. poz. 13
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Przedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wartość dla akcjonariuszy
Management, Enterprises, Small business, Shareholder Value (SHV)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenie zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach potrzebuje odpowiedniego wsparcia. Takim wsparciem może być nowy system pomiar dokonań - Performance Measurement. Uwzględniając obok wskaźników finansowych także wskaźniki niefinansowe, przenosi uwagę samodzielnych menedżerów z realizacji na tworzenie wartości przedsiębiorstwa (obok celów socjalnych i z zakresu ochrony środowiska w wypadku akceptacji zasad zrównoważonego rozwoju). Prezentację wartości poznawczej i przydatności praktycznej tego instrumentu uzupełniono o przedstawienie wymogów odnośnie do systemu informacyjnego oraz technologii informatycznej istotnie wspierającej jego szersze wykorzystanie w zarządzaniu dokonaniami.(abstrakt oryginalny)

In a dynamically changing environment, management in small and medium enterprises requires adequate support. Such support may be new performance measurement system. Taking also nonfinancial ratios into account besides financial ratios is transferring the attention of independent managers from the realization for creating the value (by social aims and from the scope of the environmental protection in case of approval of principles of the sustainable development). The presentation of the cognitive value and the practical usefulness of this instrument was supplemented for presenting requirements in relation to the information system and the computer technology indeed/considerably supporting his wider application in the performance management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bode J., Performance Measurement und Management, Igel Verlag, Hamburg 2008.
 2. Davenport T.H., Harris J.G., Inteligencja analityczna w biznesie: nowa nauka zwyciężania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2010.
 3. Dubnick M.J., Accountability and the Promise of Performance,w: Search of the Mechnismus, Institute of Governance Public Policy and Social Research, Philadelphia 2003.
 4. Karrer M., Supply Chain Management: Entwicklung und Ausgestaltung einer unternehmensübergreifenden Steuerungskonzepion, DUV, Wiesbaden 2006.
 5. Maar B., 3 Ways 'Big Data Analytics' Will Change Enterprise Performance Management, www.smartdatacollective.com
 6. Mund A., Controlling im mittelständischen Unternehmen, Igel Verlag, Hamburg 2009.
 7. Ossadnik W., van Lengerich E., Niemann B., Controlling und Performance Measurement mittelständischer Unternehmen. Status Quo und Entwicklungsperspektiven, "Controlling" 2012, nr 4-5.
 8. Richert J., Performance Measurement in Supply Chains - Balanced Scorecard in Wertschöpfungsnetzwerken, Gabler Verlag, Wisbaden 2006.
 9. Scarborough N.M., Zimmerer T.W., Effective Small Buisiness Management, Upper Saddle River 2006.
 10. Skoczylas W., Pomiędzy Shareholdervalue a Stakeholdervalue, w: E. Urbańczyk (red.), Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
 11. Strąk T., Modele dokonań jednostek sektora fi nansów publicznych, Difi n, Warszawa 2012.
 12. www.hadoop.apache.org
 13. Zadora H. (red.), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu