BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Milanowicz Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Elektroniczna wymiana danych (EDI) jako atrybut współczesnego społeczeństwa informacyjnego
Electronic Data Interchange (EDI) as the Atribute of Modern Information Society
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 21, s. 37-47, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Elektroniczna Wymiana Danych, Społeczeństwo informacyjne
Electronic Data Interchange (EDI), Information society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z cech społeczeństwa informacyjnego, odróżniającą je od społeczeństwa industrialnego, jest system komunikacji oparty na postępie technologicznym w zakresie komputeryzacji i informatyzacji. Na rynku Business to Business (B2B) zaobserwować możemy popularyzację systemów elektronicznej wymiany danych - EDI (Electronic Data Interchange) pomiędzy przedsiębiorstwami. EDI warunkuje wymianę informacji, która najczęściej sprowadza się do automatycznej wymiany dokumentów pomiędzy systemami informatycznymi partnerów handlowych. Rosnącą popularność EDI zawdzięcza możliwości wyeliminowania wielokrotnego wprowadzania do systemu informatycznego tych samych danych. Co więcej, w wyniku połączenia odpowiednich aplikacji komputerowych pomiędzy firmami uczestniczącymi w wymianie stosowanie EDI może znacznie przyspieszyć i zwiększyć dokładność przepływu informacji handlowych. W niniejszym artykule przedstawione zostały zalety stosowania - kluczowego w relacjach B2B - zintegrowanego systemu przepływu informacji oraz jego wyższość nad tradycyjnymi metodami komunikacji.(abstrakt oryginalny)

One of the characteristics of the information society, which distinguishes it from the industrial society is a communication system based on technological progress in the computerization and informatization. On the Business to Business market (B2B), we can observe dissemination of Electronic Data Interchange (EDI) between companies. EDI determines the exchange of information, which usually boils down to the automatic exchange of documents between IT systems of trading partners. Growing popularity EDI owes to the possibility of eliminating to repeatedly enter the same data to the system. Moreover, by combining the relevant computer applications between companies participating in the exchange, the use of EDI can significantly accelerate and improve the accuracy of the flow of commercial information. In this article there are presented advantages of application - a key in B2B relationships - of integrated system of information flow and its superiority over traditional methods of communication .(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Bliźniuk, J. Nowak, Społeczeństwo informacyjne, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005, s. 7.
  2. R. Kalakota, A.P. Whinston, Electronic Commerce, Addison Wesley, Boston 1997, s. 3.
  3. M.A. Emmelhainz, Electronic Data Interchange in Logistics, w: The Logistics Handbook, The Free Press, New York 1994, s. 737.
  4. K. Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe, PWE, Warszawa 2004, s. 132.
  5. A. Lee, UK set the Pace Towards Paperless Trading, "Purchasing and Supply Management" 1998, s. 25-26.
  6. G. Tyler, Is Paperless Trading Finally a Reality?, "Purchasing and Supply Chain Management" 1991, s. 26-29.
  7. J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2010, s. 521.
  8. G. Norman, Is It Time for EDI?, "Purchasing and Supply Management" 1994, s. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu