BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Organizacja ucząca się jako nowa wartość firmy
Learning Organization as a New Value of the Firm
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 457-479, Tab., bibliogr. poz. 28
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Organizacja, Przedsiębiorstwo, Wartość przedsiębiorstwa
Management, Organisation, Enterprises, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W opracowaniu jest analizowana istota, rozumienie, definicje i proces tworzenia oraz funkcjonowanie organizacji uczącej się - jako wyraz rozwoju i dostosowywania do potrzeb rynku i otoczenia, w którym funkcjonuje. Są opisywane różne poziomy: poziom pracownika, poziom zespołu pracowniczego, poziom organizacji, i zadania realizowane na tych poziomach w tworzeniu organizacji uczącej się rozumianej jako "nowa wartość" współczesnych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

This paper serves to analyze an essence, definition, and creating and functioning of a learning organization as a result of development and adjustment of an organization to the needs of market and other elements of the environment in which the firm exists. The levels of problems are analyzed: level of employee, level of team, level of organization - and tasks fulfilled on these levels in creating a learning organization which isa new value of contemporary firm. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Transformacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Drucker P.F., Świat współczesny, "Nova Res Republica" 2003, nr 6.
 4. Handy Ch., Wiek przezwyciężonego rozumu, Warszawa 2003.
 5. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.
 6. Krawiec F., Wiedza w procesie podejmowania decyzji, "Współczesne Zarządzanie" 2003, nr 1.
 7. Kreuter A., Wagner M., Czynniki sprzyjające innowacyjności, "Zarządzanie na Świecie 2007, nr 12.
 8. Mikuła B., Kapitał intelektualny jako przedmiot zarządzania, "Problemy Jakości 2002, nr 8.
 9. Mikuła B., Procesy organizacyjnego uczenia się, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 12.
 10. Mikuła B., Ćwikliński M., Integracyjna rola zarządzania wiedzą, "Przegląd Organizacji" 2001, nr 4.
 11. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difi n, Warszawa 2002.
 12. Morawski M., Problematyka zarządzania pracownikami wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 1.
 13. Parston G., Organizacja przyszłości, PWE, Warszawa 2007.
 14. Pedler M., Aspinwall K., Przedsiębiorstwo uczące się, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2009.
 15. Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Menedżer, Łódź 2000.
 16. Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu, cz. 1, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 17. Penc J., Systemowe zarządzanie organizacją, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2007.
 18. Probst G., Raub S., Romhard K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 19. Rich S., Tworzenie i wykorzystywanie wiedzy w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie na Świecie" 2006, nr 12.
 20. Rokita J., Model uczenia się organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 2000, nr 4.
 21. Ross J., Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, "Zarządzanie na Świecie" 2007, nr 5.
 22. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, wyd. 6 poszerz., Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 23. Simon W., Spontaniczny porządek zamiast sztywnej hierarchii, "Zarządzanie na Świecie" 2005, nr 12.
 24. Steiman H., Schreyogg G., Zarządzanie, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 25. Stein S., Czym wyróżniają się najlepsze fi rmy świata?, "Zarządzanie na Świecie" 2007, nr 5.
 26. Szaban J., Majątek intelektualny przedsiębiorstwa ważniejszy niż materialny, "Zarządzanie na Świecie" 2002, nr 3.
 27. Toffl er A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1996.
 28. Urlich D., Tworzenie organizacji wokół umiejętności, w: F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu