BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubieniecka-Kocoń Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Rola i funkcje marketingu w realizacji programów ten-t
The marketing roles and functions within the ten-t realization process
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2011, nr 19, s. 71-80
Słowa kluczowe
Marketing, Transport
Marketing, Transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Programy TEN-T odgrywają olbrzymią rolę w procesie kształtowania infra¬struktury na terenie Unii Europejskiej. Ich realizacja oznacza wydawanie dużych sum pieniędzy, przejściowe problemy komunikacyjne (kiedy w trakcie pro¬cesu modernizacji jakiegoś połączenia służby drogowe odgradzają i wyłączają z użytkowania jeden z pasów drogowych lub też znacznie obniżają handlową prędkość kolejową w danym obszarze), ale w konsekwencji znaczne polepszenie warunków podróży i jazdy, możliwości transportowe i wynikające z nich nowe możliwości na rynku pracy. Zadaniem stojącym przed realizatorami poszczegól¬nych prac programu TEN-T jest między innymi przedstawienie przyczyn decyzji o kolejności wykonywania prac, planów realizacji etapów, a także wynikających z nich korzyści oraz mogących się pojawić przejściowych trudnościach, które mogą dotknąć mieszkańców danego obszaru. Powinni oni naświetlać potrzeby transportowe i sposób ich zaspokajania. Niniejszy artykuł jest próbą zanalizowa¬nia sposobu prezentacji wspomnianych informacji, a także przyczyn, dla których są one prezentowane w określonej sekwencji, innymi słowy, próbą przyjrzenia się roli marketingu w realizacji programów TEN-T. (tekst z oryginału)

The article tries to define the role and the functions marketing play within the reali¬zation process of the TEN-T programs. There were described the definitions of marketing upon which the analysis was based; there was also shortly described the idea of Trans- European Network- Transport. In the main part of the article there were compared the methods in which the elements of the marketing definitions have been implemented. It was noted how important such actions are for the successful realization of TEN-T both in the meaning of the program as a whole and in its stages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. www.archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/.../782f3a4858c8d510c125733900445df2 (24.10.2010).
 2. http://mfiles.pl/pl/index.php/Definicja_marketingu (23.10.2010).
 3. W. Paprocki, Marketing usług kolejowych, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1996, s. 12.
 4. J. Otto, Marketing bezpośredni czyli jak zaprzyjaźnić się z klientem, Business Press LTD., Warszawa 1994, za: ibidem, s. 13.
 5. www.findict.pl/slownik/marketing (23.10.2010).
 6. W. Paprocki, op.cit., s. 12.
 7. http://mfiles.pl/pl/index.php/Definicja_marketingu (23.10.2010).
 8. www.findict.pl/slownik/marketing (23.10.2010).
 9. www.archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/.../782f3a4858c8d510c125733900445df2 (24.10.2010).
 10. www.findict.pl/slownik/marketing (23.10.2010).
 11. www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-597.htm (30.10.2010).
 12. http://sophico.blog.onet.pl/Komisja-Europejska-Transeurope,2,ID23958666,n (30.10.2010).
 13. www.findict.pl/slownik/marketing (23.10.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu