BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nissel Sylwia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zindywidualizowana komunikacja marketingowa w turystyce - studium przypadku
Individualized Marketing Communication in Tourism - a Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 21, s. 93-101, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Marketing turystyczny, Komunikowanie marketingowe, Marketing-mix
Tourism marketing, Marketing communication, Marketing-mix
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowoczesne koncepcje marketingowe należą współcześnie do planu strategicznego niemal każdego przedsiębiorstwa dbającego o swoją pozycję w konkurencyjnym otoczeniu. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie instrumentów komunikacji marketingowej, z wyszczególnieniem indywidualizmu jako nowoczesnej formy komunikacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem rynkowym. Autorka przedstawia powyższe narzędzia na przykładzie największego organizatora turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej w Niemczech, firmy EuroMed GmbH, której usługobiorcami są przeważnie seniorzy "60 plus". W pierwszej części artykułu zostały porównane instrumenty marketingu mix stosowane w przedsiębiorstwie EuroMed w latach dziewięćdziesiątych oraz współcześnie. W drugiej części autorka skupiła się na zaprezentowaniu indywidualizmu jako nowoczesnego obszaru komunikacji marketingowej oraz jego praktycznym zastosowaniu w przedsiębiorstwie turystycznym.(abstrakt oryginalny)

Modern marketing concepts are today important parts of a strategic plan of almost all companies that care about their position on a competitive market environment. The purpose of this paper is to present tools of marketing communication, detailing individualism as a modern form of communication between the companies and their market environment. The author presents these tools on the example of the largest organizer of health tourism in Germany, the EuroMed GmbH, which clients are mostly elder people - "60 plus". In the first part of the article, there were compared the marketing mix instruments of the Euro-Med in the '90s and today. The second part of the paper presents the individualism as a modern tool of marketing communication and shows its practical application in the tourist enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. www.euromed-kurreisen.de.
  2. W. Pepels, Marketing, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Monachium 2004, s. 645.
  3. W. Fuchs, F. Unger, Management der Marketing Kommunikation, Springer, Heidelberg 2007, s. 46.
  4. W. Berg, Gesundheitstourismus und Wellnesstourismus, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, Monachium 2008, s. 43.
  5. J. Adams, Der Einsatz des Marketing-Mix im Dienstleistungssektor und die Unterschiede zum Produktbereich, GRIN Verlag, Nordestedt 2011, s. 30.
  6. Por. J. Otto, Marketing relacji: koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  7. Por. G. Haedrich i in., Tourismus-Management: Tourismus-Marketing und Fremdverkehrsplanung, de Gruyter, Berlin 1998, s. 99.
  8. H. Pechlaner, D. Abfalter, Risiko und Gefahr im Tourismus: erfolgreicher Umgang mit Krisen und Strukturbrüchen, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2005, s. 303.
  9. T. Petermann, C. Revermann, C. Scherz, Zukunftstrends im Tourismus, edition sigma, Berlin 2006, s. 60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1509-0507
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu