BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Namysło Jacek, Stanek Stanisław (General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw, Poland)
Tytuł
Diversifying the Risks of an Innovative Technology Implementation Process Through the Use of Video Communication Tools
Dywersyfikacja ryzyka procesu projektowania innowacji za pomocą narzędzi wideokomunikacji
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 117, s. 63-77, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Creativity support systems, methods, and applications
Słowa kluczowe
Ryzyko innowacyjne, Dywersyfikacja ryzyka, Proces projektowania, Telekomunikacja
Innovation risk, Risk spreading, Design process, Telecommunication
Uwagi
summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł prezentuje wybrane rodzaje ryzyka występującego w procesach projektowania innowacji technologicznych, a także definiuje element wspólny dla poszczególnych faz rozwoju projektu. W artykule wskazano rolę ryzyka związanego z tzw. czynnikiem ludzkim, jako szczególnie istotnego w przypadku tworzenia oraz prowadzenia projektów innowacyjnych technologii. Analiza ta została dokonana na podstawie danych ściśle związanych z rzeczywistością gospodarczą, w szczególności dotyczących innowacyjnych podmiotów informatycznych. W ostatniej części artykułu zaproponowano kilka prostych, niekosztownych i łatwych we wdrożeniu podstawowych zasad dywersyfikacji ryzyka technologicznego, począwszy od etapu projektowania innowacji, z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi komunikacji i wspólnej pracy na odległość. (abstrakt oryginalny)

This chapter presents a sample application of video communication and online collaboration tools as well as the benefits it has brought in terms of risk diversification and financial savings. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basel Committee on Banking Supervision: Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk. Basel: Bank for International Settlements, February 2003.
 2. Kaczmarek T., Ćwiek G.: Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Business Continuity Management. Difin, Warszawa 2009.
 3. Izba Biegłych Rewidentów [The National Chamber of Statutory Auditors]: Pismo Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego do prezesów banków dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym [A Communication by the General Inspector of Banking Supervision to Presidents of Banks Concerning Operational Risk Management], 2 October 2003 [online]. Retrieved on 10 May 2012 from .
 4. Kołodko G.W.: Wędrujący świat. Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.
 5. Kosewski A.: Internet - historia i przyszłość. In: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. X jubileuszowe ogólnopolskie sympozjum naukowe. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.
 6. Kral P.: Dane osobowe w firmie. Instrukcja przetwarzania. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
 7. Mitnick K., Simon W.: Sztuka podstępu. Łamałem ludzi, nie hasła. Helion, Gliwice 2003.
 8. Morbitzer J.: Człowiek w świecie technologii informacyjnych. In: 17. Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. "Komputer w edukacji". Ed. J. Morbitzer. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.
 9. Namysło J.: Zarządzanie ryzykiem technologicznym w procesie wdrażania innowacji. In: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Vol. 2. Ed. R. Knosala. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011, pp. 169-178.
 10. Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises, Official Journal L 124, p. 36-41, of 20 May 2003.
 11. Stanek S.: Ubiquitous Computing Infostructure as a Basis for Creativity Support. In: Bridging the Socio-Technical Gap in Decision Support Systems. Eds. A. Respicio et al. IOS Press, Amsterdam 2010.
 12. Stiglitz J.E.: Szalone lata dziewięćdziesiąte. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 13. Szczepański J., Szyszko L.: Finanse przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2007.
 14. Wieczorek-Tomaszewska M.: Nowe media. Komunikacyjna funkcja obrazu. In: 17. Ogólnopolskie sympozjum naukowe nt. "Komputer w edukacji". Ed. J. Morbitzer. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu