BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Doś Anna (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Low-carbon Technologies Investment Decisions under Uncertainty Created by the Carbon Market
Decyzje o inwestycjach w technologie obniżające emisję CO2 w warunkach niepewności stwarzanej przez europejski system handlu emisjami
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 79-87, bibliogr. 24 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rynek emisji zanieczyszczeń, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, Decyzje inwestycyjne, Gospodarka niskoemisyjna
Pollution emission market, Entitlement to emissions, Investment decisions, Low-carbon economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Handel emisjami ma pozwalać na realizację celów środowiskowych w jak najbardziej efektywny sposób przez zapewnienie, że rynkowa cena emisji CO2 będzie równa najniższemu marginalnemu kosztowi obniżenia emisji pośród wszystkich kontrolowanych jej źródeł. European Union Emission Trading Scheme funkcjonuje od 2005 r. Kolejne lata dowiodły, iż architektura systemu oraz proces jego wdrażania generują znaczną niepewność, która utrudnia długoterminowe planowanie w firmach. Niepewność ta wynika zarówno z długo-, jak i krótkoterminowej zmienności cen pozwoleń na emisję, swoistej niedbałości w konstrukcji systemu, obowiązków sprawozdawczych, możliwości nadużyć oraz opodatkowania. Podwyższa ona koszty transakcyjne i zagraża realizacji teorematu Coase'a, przez co podważa zasadność implementacji systemu. Dlatego też wciąż zasadne pozostaje pytanie o to, czy wprowadzenie podatku węglowego nie byłoby bardziej efektywnym sposobem redukcji emisji CO2.(abstrakt oryginalny)

Emissions trading promises to meet an environmental goal in the most cost-effective way by ensuring that the market price of carbon is equal to the lowest marginal abatement cost amongst all controlled sources. European Union Emission Trading Scheme has been functioning since 2005. Next years have proven the significant uncertainty generated by the implementation and architecture of EU ETS that impedes business long-term planning. This uncertainty results from EUAs long-term as well as short-term price volatility, system vagueness, entities reporting duties, fraud and taxation. Some of described types of uncertainty can be removed due to system perfecting. On the other hand - EUAs price instability is ingrained in the system nature. The uncertainty augments the cost of transactions and impairs the realization of the Coase theorem and thus undermines EU ETS. Thereof the asking if imposing carbon taxes would be more cost effective way of achieving environmental goals is still reasonable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brohe A., Eyre N., Howart N., Carbon Markets. An International Business Guide, Earthscan, London 2009.
 2. Callan S., Thomas J., Environmental Economics and Management. Theory, Policy and Applications, Thomson South-Western, Louisville 2007.
 3. Chevallier J., Intertemporal Emissions Trading and the Market Power: Modelling the Dominant Firm With Competitive Fringe, [in:] Emissions Trading, Institutional Design, Decision Making and Corporate Strategies, ed. R. Antes, Springer, Heilderberg, Dordrecht, London, New York 2008.
 4. Ellerman A., Convery F., Perthuis C., Pricing Carbon. The European Union Emissions Trading Scheme, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 5. Graczyk A., Ogólna charakterystyka instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska, [in:] Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, ed. B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 6. Kasiewicz S., Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego, http://www.rf.edu. pl/uploads/media/S_Kasiewicz_02.pdf.
 7. Pera K., Certyfikaty emisyjne jako specyficzne papiery wartościowe w ochronie środowiska w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, [in:] Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju. Tom I. Instrumenty i strategie rynku finansowego, ed. P. Karpuś, J. Węcławski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
 8. Stade Y., Business consequences of the EU emissions trading scheme, Center for European Policy Studies, Brussels 2005.
 9. State and Trends of the Carbon Market 2011, World Bank, Washington 2011.
 10. Wybrane obowiązki sprawozdawcze wynikające z przepisów prawa międzynarodowego, unijnego oraz krajowego w zakresie ochrony powietrza, KOBIZE 2011.
 11. www.accordgetc.com.
 12. www.bankier.pl.
 13. www.blog.vertis.com.
 14. www.ec.europa.eu.
 15. www.en.emissionshandelsregister.at.
 16. www.handel-emisjami.pl.
 17. www.kobize.pl.
 18. www.newscientist.com.
 19. www.newworldorderreport.com.
 20. www.ochronaklimatu.com.
 21. www.rf.edu.pl.
 22. www.rumoursandfacts.com.
 23. www.unfccc.int.
 24. Veith S., The EU Emission Trading Scheme, Aspects of Statehood, Regulation and Accounting, European University Studies, Bremen 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu