BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyduch Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Ocena efektywności kosztowej inwestycji proekologicznych
Assessment of Cost Effectiveness of Proecological Investments
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 88-99, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Efektywność kosztowa, Strategie proekologiczne
Cost effectiveness, Pro-ecological strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystanie metody efektywności kosztowej do oceny projektów inwestycyjnych umożliwia wybór projektu gwarantującego osiągnięcie danego efektu najniższym kosztem. W artykule przedstawiono wybrane mierniki efektywności kosztowej inwestycji proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznego kosztu jednostkowego i rocznego kosztu jednostkowego.(abstrakt oryginalny)

The use of a cost effectiveness method for evaluating investment projects enables the choice of a project that guarantees achieving certain effect at the lowest cost. The article presents the selected measures of cost effectiveness of proecological investments, specially taking into account the dynamic generation cost and the unit annual cost.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartczak A., Giergiczny M., Rączka J., Możliwości wykorzystania analizy efektywności kosztowej we wdrażaniu Konwencji Sztokholmskiej, Seminarium "Priorytety Krajowego Programu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej", Warszawa, 26 maja 2003 r. [tryb dostępu:http://ios.info.pl/gef/doc/ GF-POL-SEM3-R7.doc].
  2. Berbeka K., Dylematy optymalnego podziału środków publicznych wspierających działania proekologiczne w sektorze prywatnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 708, Prace z zakresu polityki przemysłowej i ekologicznej, Kraków 2006.
  3. Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
  4. Górka K., Trzeci głos w sprawie efektywności kosztowej, "Aura" 2008, nr 11.
  5. Kasiewicz S., Rogowski W., Inwestycje hybrydowe - nowe ujęcie oceny efektywności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
  6. Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Uchwała RN nr 31/10 z dnia 23.02.2010 r., Warszawa, luty 2010.
  7. Małecki P.P., Efektywność kosztowa jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 860, Prace z zakresu polityki przemysłowej i ekologicznej, Kraków 2011.
  8. POIiŚ. NSRO 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów. Kryteria wyboru projektów - tekst ujednolicony obowiązujący od 9 września 2009 r. przygotowany na podstawie uchwał Komitetu Monitorującego POIiŚ nr 2/2008 oraz nr 3/2008 z dn. 5 lutego 2008 r., nr 13/2008 z dn. 6 marca 2008 r., nr 20/2008 z dn. 8 kwietnia 2008 r., nr 25/2008 z dn. 19 czerwca 2008 r., nr 33/2008 z dn. 30 grudnia 2008 r., nr 14/2009 oraz 18/2009 z dn. 9 września 2009 r.
  9. Rączka J., Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego, Transform Advice Programme, Investment in environmental infrastructure in Poland, Warszawa, 13.06.2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu