BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Reformat Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Budowa przewagi konkurencyjnej dzięki asortymentowi bazującemu na produktach lokalnych oferowanych przez krajowe sieci handlu detalicznego
Building a Competitive Advantage Based on the Range, Based on Local Products Offered by National Networks of Retail
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 237, s. 265-273, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność, Sieci handlowe, Handel detaliczny, Innowacje, Produkty regionalne
Competitive advantage, Competitiveness, Chain stores, Retail trade, Innovations, Regional product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Temat referatu nawiązuje do rozwoju krajowych sieci handlu detalicznego w Polsce zachodzącego wskutek wielu procesów, m.in. globalizacji, wzrostu znaczenia takich pojęć, jak gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka elektroniczna, gospodarka innowacyjna, podlegającego obecnie dynamicznym zmianom. Dotyczą one m.in. zmian w zakresie zachowań rodzimych przedsiębiorstw handlowych i związanych z tym sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej. Zakłada się, że krajowe sieci handlu detalicznego, w celu budowy swej przewagi konkurencyjnych, stosują strategie zróżnicowania asortymentu oparte w znacznym stopniu na produktach lokalnych, których cechy i wartości coraz bardziej są dostrzegane przez polskich konsumentów żywności. (abstrakt oryginalny)

Paper Title refers to the development of national networks of retail in Poland, taking place as a result of many processes including globalization, the growing importance of such concepts as how the knowledge economy, electronic economy, innovation economy, subject to dynamic changes now. It is assumed that the national retail network to build its competitive advantage apply assortment diversification strategies based largely on local products whose characteristics and value are increasingly perceived by Polish consumers of food. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak, H. Gołębiowski, T., 2003, Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej, w: Brdulak, H. Gołębiowski, T. (red.), Wspólna Europa. Innowacyjność w działaniach przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 2. Mazur, J. (red.), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, 2002, Difin, Warszawa.
 3. Domański, T., Bryła, P., 2010, Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa.
 4. Forum odpowiedzialnego biznesu, Praktyka CSR, www.odpowiedzialnybiznes.pl [dostęp: 21.03.2012],
 5. Gomułka, 1998, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo CASE, Warszawa.
 6. Griffin, R.W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., 2000, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 8. Janasz, W., Kozioł, W., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 9. Kłosiewicz-Górecka, U., 2007, Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe jako kluczowy czynnik rozwoju handlu w Polsce, Handel Wewnętrzny, nr 6, s. 7-11.
 10. Kotler, Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 11. Kotler, Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa.
 12. Kucharska, B., 2011, Uwarunkowania innowacji w handlu detalicznym, w: Sławińska, M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, Zeszyty Naukowe, nr 175, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 13. Marciniak, S., 2000, Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 14. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2006, OECD i EUROSTAT, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 15. Pomykalski, A., 2001, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 16. Porter, M.E., 1990, The Competetive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., London.
 17. Porter, M.E., 2001, Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa.
 18. Poznańska, K., 2006, Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ORGMASZ, nr 5, Warszawa, numer specjalny, s. 91.
 19. Prahalad, C.K., Krishnan, M.S., 2010, Nowa era innowacji, PWN, Warszawa, s. 12.
 20. Reformat, B., 2011, Środowisko marketingowe polskich sieci handlowych na tynku FMCG, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ORGMASZ, Warszawa, nr 6.
 21. Reformat, B., Bilińska-Reformat, K., 2012, Marketing sieciowych organizacji handlowych w kształtowaniu i promocji ofert sprzedażowych dla konsumenta, w: Żabińskiego, L. (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa, rozdz. 6.
 22. Schumpeter, J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 23. Sullivan, M., Adcock, D., 2003, Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 24. Szumilak, J. (red.), 2004, Handel detaliczny-funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 25. Świtalski, W., 2005, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu