BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobolewska-Bujwid Anna (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Fora wymiany idei narzędziem w budowie dobrobytu regionu
Forums for Exchanging Ideas in the Construction of an Instrument of Prosperity in the Region
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, nr 102, s. 177-184
Tytuł własny numeru
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : egzemplifikacja pojęcia dobrobytu
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Rozwój społeczno-gospodarczy, Komunikowanie społeczne
Social capital, Social economic development, Social communication
Abstrakt
Fundamentem kapitału społecznego jest współdziałanie. Ma ono swoje źródło w interakcjach, podobnie jak inne formy kapitału, kapitał społeczny ma służyć rozwojowi i podniesieniu efektywności funkcjonowania, wypełnia on przestrzeń społeczną między ludźmi. (fragment tekstu)

Work is the starting point for reflections on being, and strengthening the influence of social capital on development generally understood at the local level. Issues of social capital and its impact on socio-economic development is the subject of extensive scientific discussion. The study is an attempt to gain a voice in the ongoing discussion and highlighting the importance of forums for the exchange of ideas in building and strengthening the social capital of the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A. Wildowicz-Giegiel: Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy. W: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów. Red. S. Pangsy-Kania, K. Piech. Instytut Wiedzy i Innowacji, Kraków 2008.
  2. E.W. Glaeser: The Formation of Social Capital. OECD Conference Papers 2001.
  3. J.J. Wygański, J. Herbst: wraz z zespołem: Działania na rzecz zwiększenia kapitału społecznego w ramach aktualizacji strategii rozwoju kraju 2007-2015. Warszawa 2010, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_ regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Ekspertyzy_aktualizacja_SRK_1010/Documents/3kapital_spoleczny _ekspertyza_JJW_26012011.pdf
  4. C. Trutkowski, S. Mandes: Kapitał społeczny w małych miastach. Scholar, Warszawa 2005, s. 46-75.
  5. W. Dyduch: Niewidzialna ręka kapitału społecznego w przedsiębiorczych organizacjach. W: Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M. Bratnicki, J. Strużyna. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
  6. R. Putnam: Bowling Alone: America's Declining Social Capital. "Journal of Democracy" 1995, No. 1, s. 65-78.
  7. J. Żakowski, J. Czapiński, http://www.polityka.pl/kraj/287610,1,polska-smuta.read, dostęp: 09.04.2009.
  8. F. Bylok, A. Czarnecka: Kapitał społeczny w organizacji i regionie. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2011, s. 205-216.
  9. R. Domański: Przestrzenna transformacja gospodarki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  10. M. Szczepański: Refleksja końcowa: piękno miasta i kapitał społeczny. W: Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny. Red. M. Szczepański. Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2000, s. 113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu