BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojda Adam (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zastosowanie metody pay-off do wyceny wartości przedsiębiorstwa
A Fuzzy Pay-Off Method for Valuation of the Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 593-608, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Zbiory rozmyte, Ryzyko
Enterprise value, Fuzzy sets, Risk
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule przedstawiano możliwość zastosowania metody rozmytej pay-off do wyznaczania wartości przedsiębiorstwa górniczego. Metoda została wykorzystana przy metodzie wyceny DCF. Zastosowanie zbiorów rozmytych pozwala ograniczyć liczbę rozważanych scenariuszy do trzech. Scenariusze odpowiadają odpowiednio sytuacji najgorszej, najbardziej prawdopodobnej oraz najkorzystniejszej, przy określonej strategii postępowania. Otrzymany wynik jest również wynikiem analogicznej postaci, otrzymujemy zatem wartości odpowiadające dla scenariusza najlepszego, najgorszego oraz najbardziej prawdopodobnego. Liczba rozmyta jest zamieniana na jedną konkretną wartość pośrednią uwzględniającą wszystkie scenariusze. Zastosowanie liczb rozmytych pozwala również na porównywanie ze sobą dwóch różnych scenariuszy realizowanych przy różnych strategiach. ( abstrakt oryginalny)

In the article was the possibility of the application of the method of fuzzy pay-off to calculate the value of the company of mine. This method was used in the method of valuation, DCF. Application of fuzzy sets allows you to limit the amount of consideration to three scenarios. The scenarios represent, respectively, the situation worst, most possible and most advantageous, with a particular strategy. The result obtained is also the result of similar form, we therefore value corresponding to the screenplay, best, worst, and most possible. Number of melt is swapped for one particular value indirect taking into account all the scenarios. Application of fuzzy numbers also allows you to compare the two different scenarios implemented various strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 2002.
 2. Carlson C., Fuller R., A fuzzy approach to real option valuation, "Fuzzy Set and Systems" 2003, No. 139.
 3. Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2002.
 4. Collan M., Fuller R., Mezei J., A fuzzy pay-off method for real option valuation, "Journal of Applaied Mathematic and Decision Sciences" 2009, Vol, Article ID 2238196, 14 pages, doi: 10.1155/2055/238196.
 5. Collan M., Kinnunen J., A procedure for the rapid pre-acquisition screening of target companies using the pay-off method for real option valuation, "Journal of Real Option Strategiey" 2011, Vol. 4, No. 1.
 6. Keswani, M. Shackleton, How real option disinvestment fl exibility augments project NPV, "European Journal of Research" 2006, No. 168.
 7. Ostaszewski J., Cicirko T., Finanse spółki akcyjnej, Difi n, Warszawa, 2006.
 8. Ronki-Chmielowiec W., Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002.
 9. Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
 10. Rudny W., Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 11. Turek M., Modele fi nansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych, Główny Instytut Górniczy, Katowice 2011.
 12. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
 13. Zadeh L., Fuzzy sets, "Information and Control" 1965, Vol. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu