BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziemianowicz Ryta (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Kryzys gospodarczy a polityka podatkowa w krajach UE
Economic Crisis and Tax Policy in The EU Countries
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 113-122, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Polityka podatkowa, Kryzys gospodarczy, Podatki
Tax policy, Economic crisis, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Podatki są ważnym instrumentem polityki gospodarczej, dlatego też większość państw UE nie jest zainteresowana rezygnacją z suwerenności narodowej w tym zakresie. Odpowiednie ich stanowienie umożliwia bowiem uzyskanie przewagi komparatywnej w porównaniu z innymi krajami. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w okresie kryzysu. Artykuł analizuje przesłanki kształtowania współczesnej polityki podatkowej w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2008-2011.(abstrakt oryginalny)

Taxes are an important instrument of the economic policy, therefore most EU countries are not interested in the resignation from the country's sovereignty within this scope. Proper constitution of taxes makes it possible to gain comparative advantage in comparison with other countries. It is important especially during the crisis. The article analyzes the premises of shaping the present tax policy in EU countries, with particular attention paid to years 2008-2011.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bernardi L., Economic Crisis and Taxation in Europe, MPRA, Paper no. 31007/2011.
  2. Borowski J., Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
  3. Norregaard J., Khan T., Tax Policy: Recent Trends and Coming Challenges. IMF, Working Paper WP/2007/274.
  4. Rzońca A., Finanse publiczne a wzrost gospodarczy w długim okresie. Analiza przy wykorzystaniu zmodyfikowanego modelu wiedzy przez praktykę, Materiały i Studia NBP, nr 198/2005.
  5. Taxation trends in the European Union, European Commission Taxation and Customs Union, Luxembourg 2010.
  6. Taxation trends in the European Union, European Commission Taxation and Customs Union, Luxembourg 2011.
  7. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy UE C 83/47 z 30.03.2010, wersja skonsolidowana.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu