BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarski Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Koszty upadłości w aspekcie rachunkowym
Bankruptcy Costs in Terms of Accounting
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 621-628, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Koszty, Bankructwo, Upadłość przedsiębiorstwa
Costs, Bankruptcy, Enterprise bankruptcy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Rozwijające się koncepcje rachunkowości powinny uwzględnić prezentacje w sprawozdaniach finansowych zarejestrowanej wielkości kosztów upadłości. Celem takiej prezentacji ma być unikanie fałszywych oczekiwań i niespodziewanych reakcji rynku związanych z brakiem informacji. Celem artykułu jest przedstawienie w sposób szczegółowy kosztów upadłości w aspekcie rachunkowym. ( abstrakt oryginalny)

Evolving concepts of accounting should include presentations in financial reports, the registered amount of the costs of bankruptcy. The aim of this presentation is to be to avoid false expectations and unexpected market reaction associated with the lack of information. This article presents in detail the costs of insolvency in terms of accounting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chłodnicka H., Identyfi kacja i systematyka kosztów upadłości, w: E. Nowak, Modele rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
  2. Chłodnicka H., Koszty upadłości - klasyfi kacja, pomiar i prezentacja, IV Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów, WSFiR, Sopot 2004.
  3. Chłodnicka H., Przesłanki zastosowania rachunku kosztów upadłości w rewizji fi nansowej, w: B. Micherda, Sprawozdawczość i rewizja fi nansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
  4. Chłodnicka H., Regulacje prawne procesu upadłościowego a potrzeby ich zmian, "Forum Rachunkowości" 2007, nr 3.
  5. Dorozik L., Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
  6. Dziedziczak I., Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  7. Kamela-Sowińska A., Kreatywna księgowość, czyli jak "wpadł Enron", Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2005.
  8. Kamela-Sowińska A., Skąd się wzięła sprawa "Enronu", "Rachunkowość" 2003, nr 4.
  9. Sojak S., Trojanek M., Rachunek kosztów upadłości, w: S. Sojak, Założyć fi rmę i nie zbankrutować - studia przypadków, Difi n, Warszawa 2010.
  10. Tokarski A., Nature and presentation of bankruptcy costs in accountancy, w: Transcom, University of Żilina, Żilina 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu